Polska adaptacja Kwestionariusza Pobudliwości Seksualnej SAI-PL i walidacja w grupie mężczyzn

Mateusz Gola , Ewelina Kowalewska , Małgorzata Wierzba , Małgorzata Wordecha , Artur Marchewka

Abstract

Wstęp: Pobudliwość seksualna określa zdolność jednostki do reagowania podnieceniem seksualnym na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne (np. fantazje). Jej pomiar jest istotnym elementem badania seksualności oraz diagnozowania dysfunkcji w tym zakresie. Jedną z form pomiaru pobudliwości seksualnej są narzędzia kwestionariuszowe. Dotąd nie powstało żadne narzędzie w języku polskim przeznaczone stricte do tego celu. Odpowiadając na ten brak, opracowano polskojęzyczną adaptację Kwestionariusza Pobudliwości Seksualnej (SAI) autorstwa Hoon i wsp. Materiały i metody: Właściwości psychometryczne narzędzia zbadano na próbie 132 osób (42 kobiety, 90 mężczyzn), natomiast walidację narzędzia wykonano w grupie 39 heteroseksualnych mężczyzn korzystających regularnie z pornografii. Wyniki: Kwestionariusz SAI-PL charakteryzuje się bardzo wysoką spójnością wewnętrzną, strukturą czynnikową niemal identyczną z oryginałem oraz dobrą trafnością. Wnioski: Kwestionariusz może z powodzeniem znaleźć zastosowanie w diagnozie zaburzeń pobudzenia seksualnego, ocenie postępu terapii oraz w badaniach naukowych zarówno z udziałem kobiet, jak i mężczyzn.
Author Mateusz Gola
Mateusz Gola,,
-
, Ewelina Kowalewska (Wydział Psychologii)
Ewelina Kowalewska,,
- Wydział Psychologii
, Małgorzata Wierzba
Małgorzata Wierzba,,
-
, Małgorzata Wordecha
Małgorzata Wordecha,,
-
, Artur Marchewka
Artur Marchewka,,
-
Journal seriesPsychiatria, ISSN 1732-9841, e-ISSN 1733-4594, (B 7 pkt)
Issue year2015
Vol12
No4
Pages245-254
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpobudliwość seksualna, test, zachowania seksualne
ASJC Classification2738 Psychiatry and Mental health
Languagepl polski
File
Obraz (26).jpg 436.08 KB
Score (nominal)7
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.117
Citation count*6 (2021-01-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?