Wpływowy kameleon: przegląd badań z zakresu mimikry w kontekście technik wpływu społecznego

Wojciech Kulesza

Abstract

Psychologia wpływu społecznego od dziesiątków lat dostarcza coraz to nowe doniesienia o metodach wpływu na zmianę zachowań ludzi. Obszarem, który dla tej dziedziny dostarcza nowych inspiracji, jest mimikra. Przez mimikrę rozumie się naśladowanie (werbalne i niewerbalne) ludzi pozostających w interakcji. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie pojęcia mimikry, stosowanych schematów eksperymentalnych i na tej podstawie prezentacja wybranych badań wywodzących się z tej dziedziny psychologii społecznej wraz z odniesieniem ich do skuteczności w zakresie technik wpływu społecznego. W tekście omawia się również ograniczenia tej metody oraz propozycje przyszłych badań.
Autor Wojciech Kulesza (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Wojciech Kulesza
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Tytuł czasopisma/seriiPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Rok wydania2017
Tom12
Nr1 (40)
Paginacja56-73
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.85
Słowa kluczowe w języku polskimefekt kameleona, mimikra, wpływ społeczny
DOIDOI:10.7366/1896180020174006
Językpl polski
Plik
Kulesza W.,Wpływowy kameleon_2017.pdf 289.65 KB
Pliki dodatkowe
Kulesza W., Wpływowy kameleon_2017_ośw..pdf 432.72 KB
Punktacja (całkowita)13
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*2 (2020-01-15)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?