Autopercepcja warunkiem efektywności techniki „stopa w drzwiach”

Małgorzata Gamian-Wilk

Abstract

The paper reviews research on self-perception as a mechanism of the foot-in the-door technique. First I present the theory of self-perception and controversies around the issue of self-perception as a source of knowledge about self. I argue that self-image changes occurring as a result of performing the initial request may lead to higher compliance with the target request. Data suggesting existence of two separate foot-in-the-door strategies and mechanisms underlying their efficacy have been presented. Finally, on the base of the obtained results the advice has been given on how to increase the compliance rate.
Author Małgorzata Gamian-Wilk (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Małgorzata Gamian-Wilk,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol12
No1(40)
Pages14-20
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwpływ społeczny, uległość, techniki wpływu społecznego, stopa w drzwiach, proces autopercepcji, samowiedza, Ja
Keywords in Englishsocial influence, compliance, social influence techniques, foot-in-the-door, self-perception, self
Abstract in PolishArtykuł stanowi przegląd badań związanych z procesem autopercepcji jako mechanizmu odpowiedzialnego za skuteczność techniki „stopa w drzwiach”. Opisane zostały założenia koncepcji autopercepcji oraz kontrowersje wokół natury samego procesu poznawania siebie na podstawie własnego zachowania. Przedstawiono również argumenty przemawiające za tym, że procesem autopercepcji, czyli zmianami w obrazie własnej osoby pojawiającymi się na skutek spełnienia prośby wstępnej, można tłumaczyć efektywność techniki „stopa w drzwiach”. Zaprezentowane zostały wyniki sugerujące istnienie dwu wariantów omawianej strategii oraz dwu różnych procesów pośredniczących w uleganiu na prośbę właściwą w zależności od występowania lub braku przerwy czasowej między dwoma prośbami. Opisane zostały wskazówki odnośnie sposobu oddziaływania mającego na celu zwiększenie poziomu uległości.
DOIDOI:10.7366/1896180020174002
URL https://www.ravelo.pl/psychologia-spoleczna-nr-1402017-malgorzata-gamian-wilk-autopercepcja-warunkiem-efektywnosci-techniki-stopa-w-drzwiach-self-perception-as-a-precondition-of-effectiveness-of-the-foot-in-the-door-technique,p300028000.html
Languagepl polski
File
36. Gamian-Wilk_PS_2017.pdf 166.97 KB
Additional file
36a. Oświwdczenie_Gamian Wilk.pdf 100.65 KB
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?