Affective response to a lottery prize moderates processing of payoffs and probabilities: An eye-tracking study

Jakub Traczyk , Jakub Kuś , Agata Sobków

Abstract

Expected utility theory posits that our preferences for gambles result from the weighting of utilities of monetary payos by their probabilities. However, recent studies have shown that combining pay-os and probabilities is often distorted by aective responses. In the current study, we hypothesized that affective response to a lottery prize moderates processing of payos and probabilities. Atten-tional engagement (measured by the number of xations in the eye tracking experiment) was pre-dicted by probability, value of an outcome, and their interaction, but only for affect-poor lottery tick-ets. A corresponding pattern of results was not observed in affect-rich lottery tickets, suggesting more simplied processing of such lotteries.
Author Jakub Traczyk (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Jakub Traczyk,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
, Jakub Kuś
Jakub Kuś,,
-
, Agata Sobków (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Agata Sobków,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
Journal seriesPolish Journal of Applied Psychology, ISSN 1642-1892, e-ISSN 2354-0052, (B 8 pkt)
Issue year2016
Vol14
No4
Pages35-46
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishemocje, uwaga, podejmowanie decyzji, eye-tracking, prawdopodobieństwo
Keywords in Englishaffect, attention, decision-making, eye-tracking, probability
Abstract in PolishDeskryptywne modele podejmowania decyzji (oparte na idei maksymalizacji oczekiwanej użyteczności) przewidują, że indywidualne preferencje wobec ryzyka wynikają z użyteczności potencjalnych wypłat pieniężnych oraz prawdopodobieństwa ich otrzymania. Na przykład, zgodnie z przewidywaniami skumulowanej teorii perspektywy decydent wybiera zakład o wyższej wartości iloczynu użyteczności konsekwencji (subiektywnej reprezentacji wypłat pieniężnych) i wag decyzyjnych (subiektywnej reprezentacji prawdopodobieństwa). Ostatnie badania wykazały jednak, że poznawcza ocena oraz integracja wypłat i prawdopodobieństwa jest często zniekształcana przez reakcje afektywne. W obecnym eksperymencie prosiliśmy osoby badane o zapoznanie się z loteriami, w których można było wygrać nagrody budzące różne reakcje afektywne. Jednocześnie dokonywany był pomiar ruchu gałek ocznych. Postawiliśmy hipotezę, wedle której afektywna reakcja wobec nagrody będzie moderowała przetwarzanie wypłat oraz ich prawdopodobieństw. Otrzymane rezultaty wskazują, że poziom zaangażowania uwagowego (mierzonego liczbą fiksacji wzroku) był przewidywany przez prawdopodobieństwo wygrania danej nagrody, jej wartość oraz interakcję tych czynników. Związki te zachodziły jednak tylko dla loterii, które nie wywoływały reakcji afektywnych. Podobnego wzorca wyników nie zaobserwowano w przypadku loterii silnie afektywnych, co sugeruje bardziej uproszczony proces przetwarzania takich problemów decyzyjnych. Wyniki naszego badania są kolejnym dowodem na to, że procesy decyzyjne i ocena ryzyka w dużym stopniu zależą od intensywności reakcji afektywnych.
DOIDOI:10.1515/pjap-2015-0066
URL https://www.researchgate.net/publication/320588813_Affective_response_to_a_lottery_prize_moderates_processing_of_payoffs_and_probabilities_An_eye-tracking_study
Languageen angielski
File
5. Traczyk Sobków Kuś _[Polish Journal of Applied Psychology] Affective response.pdf 920.95 KB
Additional file
5a. oświadczenie Trczyk Sobków.pdf 171.68 KB
Score (nominal)8
Citation count*1 (2021-02-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?