Organizacja pogrzebu przez gminę w ramach systemu pomocy społecznej

Iwona Sierpowska

Abstract

The organization of a funeral is a public task, for the performance of which the municipality is responsible if the deceased’s family does not take advantage of the right of burial. The method of organizing the funeral is determined by the municipality on the basis of the Act on Cemeteries and the Burial of the Deceased and the Act on Social Welfare. The acknowledgement that the organization of a burial is a social welfare performance obligates the municipality to apply the rules in force in this sphere of public life, to rationally spend public funds and to claim reimbursement of the expenses for the welfare provided. The activity of the municipality in such a customarily and emotionally sensitive area requires the choice of the appropriate forms of action, as well as the treatment of the deceased with dignity and respect for the rights of his family.
Author Iwona Sierpowska (Filia we Wrocławiu / Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej)
Iwona Sierpowska,,
- Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
Other language title versionsOrganization of a funeral by the municipality as part of the social welfare system
Journal seriesSamorząd Terytorialny, ISSN 0867-4973, (20 pkt)
Issue year2019
Vol337-338
No1-2
Pages151-163
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishorganizacja pogrzebu, pogrzeb organizowany przez gminę, pomoc społeczna
Keywords in Englishorganization of a funeral, social welfare, funeral organized by the municipality
Abstract in PolishOrganizacja pogrzebu jest zadaniem publicznym, jego realizacja ciąży na gminie, w sytuacji gdy z prawa pochówku nie korzysta rodzina zmarłego. Sposób organizacji pogrzebu ustala gmina, działając na podstawie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz ustawy o pomocy społecznej. Uznanie organizacji pochówku za świadczenie z pomocy społecznej obliguje gminę do stosowania zasad obowiązujących w tej sferze życia publicznego, do racjonalnego wydatkowania środków publicznych oraz dochodzenia zwrotu wydatków na udzieloną pomoc. Aktywność gminy w tak wrażliwym obyczajowo i emocjonalnie obszarze wymaga doboru właściwych form działania, traktowania zmarłego z godnością oraz poszanowania praw jego rodziny.
URL http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777550/2019/1-2/toc
Languagepl polski
File
organizacja_sierpowska.pdf 10.7 MB
oswiadczenie_sierpowska.pdf 344.1 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?