o duchowości i jej rozwoju w "Dzienniku komputerowym z[...]" Zbigniewa Pietrasińskiego

Teresa Rzepa

Abstract

W artykule zaprezentowano poglądy Zbigniewa Pietrasińskiego (zawarte w jego dzienniku komputerowym) na temat: 1) rozumienia pojęć: „duch”, „dusza” i „duchowość”, 2) religii katolickiej i jej wyznawców oraz Kościoła katolickiego, 3) istoty i przebiegu rozwoju duchowego w ujęciu modelowym.
Author Teresa Rzepa (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Teresa Rzepa,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, ISSN 0867-2040, e-ISSN 2449-8521, (B 8 pkt)
Issue year2017
VolXXX
No1
Pages51-67
Publication size in sheets0.8
DOIDOI:10.17951/j.2016.30.1.51
Languagepl polski
File
Rzepa T._ o duchowości_all_2017.pdf 269.24 KB
Rzepa T._o duchowosci_osw_2017.pdf 151.7 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?