Udział społeczeństwa w procedurze planistycznej - rzeczywiste uprawnienie czy „przykry” obowiązek organu

Paweł Daniel

Abstract

The objective of this article is to perform a critical assessment of the involvement of the public at an early stage of the planning procedure and, in particular, the establishment of whether the accepted ‘preventive’ nature of rights awarded to the public in the Act on Spatial Planning and Development actually enables them to bear an infl uence on the content of the acts that are adopted or whether it is purely of a formal nature, deprived of practical signifi cance. The analysis of the applicable legal solutions and the line of judgments of the administrative courts leads to the conclusion that the currently accepted model of public participation in the planning procedure is not perfect and does not guarantee appropriate protection of the rights of interested parties.
Author Paweł Daniel (Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu)
Paweł Daniel,,
- Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
Other language title versionsThe involvement of the public in the planning procedure – actual right or “irritating” duty of the authority
Journal seriesSamorząd Terytorialny, [Local Self-Government], ISSN 0867-4973, e-ISSN , (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No7/8
Pages7-16
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishplanowanie i zagospodarowanie przestrzenne, udział społeczeństwa, ochrona praw jednostki
Keywords in Englishspatial planning and management, public participation, protection of the entity’s rights
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest dokonanie krytycznej oceny udziału społeczeństwa we wczesnym etapie procedury planistycznej, a w szczególności ustalenie, czy przyjęty „prewencyjny” charakter uprawnień przyznanych społeczeństwu w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rzeczywiście umożliwia wpłynięcie na treść przyjmowanych aktów, czy też ma charakter jedynie formalny, pozbawiony praktycznej doniosłości. Dokonana analiza obowiązujących rozwiązań prawnych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych prowadzi do wniosku, że przyjęty obecnie model partycypacji społecznej w procedurze planistycznej nie jest doskonały i nie gwarantuje właściwej ochrony praw osób zainteresowanych.
Languagepl polski
File
st_2019_07_007.pdf 175.24 KB
Additional file
st_2019_7_afiliacja.pdf 475.47 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?