Normas verdaderas a la luz de la justificación axiológica de las normas

Marek Piechowiak

Abstract

There are two main aims of this paper. First, a definition of the axiological justification of norms is sought that can be used by both non-cognitivists and cognitivists alike. Next, a definition for an axiological justification specific to cognitivist positions will be proposed. Since cognitivist positions are typical in the field of human rights, this kind of justification is called a “human rights justification”. A key element in defining it are valuations which pretend to be true.
Author Marek Piechowiak (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Marek Piechowiak,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Pages655-681
Publication size in sheets1.3
Book Cerdio Herrán Jorge, Germán Sucar (eds.): Derecho y verdad. Volumen IV. Problemas, 2017, ISBN 978-84-9086-121-9, 1068 p.
Derecho_2017.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Abstract in PolishAnaliza dominujących w literaturze polskiej definicji aksjologicznego uzasadnienia normy (przede wszystkim proponowanych przez Z. Ziembińskiego) pokazuje, że zakładają one przyjęcie stanowiska akognitywizmu aksjologicznego. Konstytucja RP z 1997 r. zawiera przepisy (przede wszystkim w preambule i art. 30), które wskazują, że w odniesieniu do niektórych wartości konstytucyjnych ustrojodawca opowiedział się za kognitywizmem aksjologicznym, zatem analizowane definicje okazują się nieadekwatne do badań polskiego prawa. Poprzez modyfikację zastanych rozwiązań, poszukuje się takiej definicji uzasadnienia aksjologicznego, która będzie mogła być stosowana zarówno na gruncie akognitywizmu, jak i kognitywizmu. Kognitywizm aksjologiczny zakładany jest często w ochronie praw człowieka. Stąd zaproponowana zostaje definicja uzasadnienia aksjologicznego typu kognitywistycznego jako typowego dla norm chroniących prawa człowieka. Kluczowym elementem definiującym są oceny mające roszczenie do bycia prawdziwymi.
Languagees hiszpański
File
M_Piechowiak_2017-Normas verdaderas.pdf 11.43 MB
Additional file
Piechowiak_Normas_ośw.pdf 22.13 KB
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?