Reinvention of Confucianism as Secular Christianity by Gu Hongming

Marek Tylkowski

Abstract

The question asked in this article was: How Gu Hongming attained to interpret Confucianism in such a way that it seemed for Europeans as equal to Christianity or even suppressing it? Gu Hongming interpreted Confucianism in such a way that it was fitting to understanding of religion promoted by liberal theology. He introduced Confucianism as religion in a sense, that it was concerned only with pure morality, just like Christianity was in its essence, as in Matthew Arnold’s writings. Then he claimed that having no supernatural elements, Confucianism is more compatible with contemporary European thought than Christian religion. Furthermore, he not only stated the compatibility of Confucian teachings with contemporary European thought, but also pointed out that if religion has to be valued according to its performance on the field of morality, then Confucianism is working better than Christianity, because Chinese people live in peace. In the end it is worth to notice that the nineteenth century liberal theology lost its popularity after the Second World War. Gu Hongming was forgotten even earlier.
Author Marek Tylkowski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie)
Marek Tylkowski,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
Other language title versionsReinterpretacja konfucjanizmu, jako świeckiego chrześcijaństwa, według Gu Hongminga
Journal seriesNurt Svd, ISSN 1233-9717, e-ISSN , (N/A 20 pkt)
Issue year2020
No1
Pages383-395
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishchrześcijaństwo, cywilizacja, konfucjanizm, Gu Hongming, Matthew Arnold.
Keywords in EnglishChristianity, Civilization, Confucianism, Gu Hongming, Matthew Arnold
Abstract in PolishPytanie przewodnie tego artykułu brzmi: Jak udało się Gu Hongmingowi zinterpretować konfucjanizm w taki sposób, że Europejczykom wydawał się równy chrześcijaństwu, a nawet go przewyższał? Gu Hongming interpretował konfucjanizm w taki sposób, aby pasował do rozumienia religii propagowanej przez teologię liberalną. Przedstawił konfucjanizm jako religię zainteresowaną przede wszystkim czystą moralnością, czyli tak, chrześcijaństwo było w swojej istocie, a wszystko tak, jak w pismach Matthew Arnolda. Następnie twierdził, że nie mając elementów nadprzyrodzonych konfucjanizm jest bardziej zgodny z myślą europejską niż religia chrześcijańska. Co więcej, stwierdził nie tylko zgodność nauk konfucjańskich z ówczesną myślą europejską, ale także wskazał, że jeśli religię trzeba docenić zgodnie ze swoimi osiągnięciami na polu moralności konfucjanizm działa lepiej niż chrześcijaństwo, ponieważ Chińczycy żyją w pokoju. Na koniec warto zauważyć, że dziewiętnastowieczna teologia liberalna straciła popularność po II wojnie światowej. Sam Gu Hongming został zapomniany nawet wcześniej.
Languageen angielski
File
Reinvention of Confucianism_skan.pdf 357.95 KB
Additional file
osw_Reinvention.pdf 21.41 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?