Poznawczo-behawioralna psychoterapia osób z PTSD po doświadczeniach przemocy ze strony partnera - przegląd programów terapii

Natalia Liszewska , Ludmiła Urbańska

Abstract

About 30% of women around the world experience violence, which is a violation of fundamental human rights and is a major public health problem. The prevalence of post-traumatic stress disorder (PTSD) in those women varies between 45% and 84%. The aim of this article is to present various forms of psychological support for people experiencing violence, with particular emphasis on the work in the cognitive-behavioral current. The article discusses the theoretical assumptions, structure, and modules of the Cognitive Trauma Therapy for Battered Women (CTT-BW) by Kubany and presents modules on psycho-education about PTSD, strengthening stress management skills, assertive communication, coping with unwanted contacts with former partners, and identification of potential perpetrators. CTT-BW therapy is a short-term form of assistance, the effectiveness of which has been confirmed by research. In 94% of women participating in the 3-month programme according to its protocol, there was a reduction in anxiety, guilt, and shame and a significant increase in self-esteem.
Author Natalia Liszewska (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Natalia Liszewska,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
, Ludmiła Urbańska
Ludmiła Urbańska,,
-
Other language title versionsCognitive-behavioral therapy for patients with PTSD after experiences of intimate partner violence - review of therapy programs
Journal seriesPsychoterapia, ISSN 0239-4170, e-ISSN 2391-5862, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol1 (188)
Pages19-28
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishdomestic violence; Post-Traumatic Stress Disorder; cognitive-behavioral therapy
ASJC Classification2738 Psychiatry and Mental health; 3203 Clinical Psychology
Abstract in PolishOkoło 30% kobiet na całym świecie doświadcza przemocy, która stanowi naruszenie podstawowych praw człowieka i jest ważnym problemem zdrowia publicznego. Rozpowszechnienie zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD) waha się u nich między 45% a 84%. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie różnych form pomocy psychologicznej dla osób doświadczających przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w nurcie poznawczo-behawioralnym. W artykule omówiono założenia teoretyczne, strukturę i moduły realizowane w ramach Poznawczej Terapii Traumy dla Kobiet z Zaburzeniem PTSD po Doświadczeniach Przemocy (CTT-BW) autorstwa Kubany oraz przedstawiono moduły dotyczące m.in. psychoedukacji na temat PTSD, wzmacniania umiejętności zarządzania stresem, asertywnej komunikacji, radzenia sobie z niechcianymi kontaktami z byłymi partnerami i identyfikacji potencjalnych sprawców. Terapia CTT-BW to krótkoterminowa forma pomocy, której skuteczność została potwierdzona badaniami. U 94% kobiet uczestniczących w 3-miesięcznym programie prowadzonym zgodnie z jej protokołem zaobserwowano redukcję lęku, poczucia winy i poczucia wstydu oraz zanotowano znaczący wzrost samooceny.
DOIDOI:10.12740/PT/103861
Languagepl polski
File
Poznawczo-behawioralna psychoterapia_tekst.pdf 1.55 MB
Additional file
Poznawczo-behawioralna_oswiadczenie.pdf 25.98 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.153
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?