Odliczanie naliczonego podatku VAT od inwestycji realizowanych na gruntach jednostek samorządu terytorialnego

Paweł Daniel

Abstract

The aim of the article is to characterise problems of deducting VAT in the situation of specific expenditure made by local government units connected with carrying out investments. The considerations lead to the conclusion that local government units are entitled to deduct VAT from investments carried out thereby on their real estate in the situation where expenditure made is connected with business operations performed thereby. While making deductions, they are obliged to apply pre-factor specified in the Ordinance of the Minister of Finance, although it is also possible to apply other pre-factor if it takes into account the specific nature of business operations in a sufficiently clear way and allows an objective determination of proportions between taxed and untaxed activities in this area.
Autor Paweł Daniel (Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu)
Paweł Daniel
- Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
Inne wersje tytułuDeduction of VAT from investments carried out on land of local government units
Tytuł czasopisma/seriiNieruchomości@ : kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości, ISSN 2657-8247, (0 pkt)
Rok wydania2019
Nr1
Paginacja85-96
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimjednostki samorządu terytorialnego, podatek VAT, inwestycje na nieruchomości, sądy administracyjne
Słowa kluczowe w języku angielskimlocal government units, VAT, investments in real estate, administrative courts
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest scharakteryzowanie problematyki odliczenia podatku VAT w sytuacji dokonywania przez jednostki samorządu terytorialnego określonych nakładów związanych z realizacją inwestycji. Podjęte rozważania prowadzą do wniosku, że jednostki samorządu terytorialnego są uprawnione do odliczenia podatku VAT od inwestycji czynionych przez nie na ich nieruchomościach, w sytuacji, gdy poczynione nakłady są związane ze sferą wykonywanej działalności gospodarczej. Dokonując odliczeń, zobowiązane są do zastosowania prewspółczynnika określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów, przy czym możliwe jest zastosowanie innego prewspółczynnika, jeżeli w sposób dostatecznie jasny uwzględnia on specyfikę prowadzonej działalności i umożliwia obiektywne ustalenie proporcji między czynnościami opodatkowanymi i nieopodatkowanymi w tym obszarze.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0014.0546
URL https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/resources/html/article/details?id=202620
Językpl polski
Plik
Odliczanie naliczonego podatku VAT_pdf.pdf 339.61 KB
Pliki dodatkowe
Nieruchomości_2019_1_afiliacja.pdf 487.84 KB
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?