Odliczanie naliczonego podatku VAT od inwestycji realizowanych na gruntach jednostek samorządu terytorialnego

Paweł Daniel

Abstract

The aim of the article is to characterise problems of deducting VAT in the situation of specific expenditure made by local government units connected with carrying out investments. The considerations lead to the conclusion that local government units are entitled to deduct VAT from investments carried out thereby on their real estate in the situation where expenditure made is connected with business operations performed thereby. While making deductions, they are obliged to apply pre-factor specified in the Ordinance of the Minister of Finance, although it is also possible to apply other pre-factor if it takes into account the specific nature of business operations in a sufficiently clear way and allows an objective determination of proportions between taxed and untaxed activities in this area.
Author Paweł Daniel (Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu)
Paweł Daniel,,
- Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
Other language title versionsDeduction of VAT from investments carried out on land of local government units
Journal seriesNieruchomości@ : kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości, ISSN 2657-8247, (0 pkt)
Issue year2019
No1
Pages85-96
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishjednostki samorządu terytorialnego, podatek VAT, inwestycje na nieruchomości, sądy administracyjne
Keywords in Englishlocal government units, VAT, investments in real estate, administrative courts
Abstract in PolishCelem artykułu jest scharakteryzowanie problematyki odliczenia podatku VAT w sytuacji dokonywania przez jednostki samorządu terytorialnego określonych nakładów związanych z realizacją inwestycji. Podjęte rozważania prowadzą do wniosku, że jednostki samorządu terytorialnego są uprawnione do odliczenia podatku VAT od inwestycji czynionych przez nie na ich nieruchomościach, w sytuacji, gdy poczynione nakłady są związane ze sferą wykonywanej działalności gospodarczej. Dokonując odliczeń, zobowiązane są do zastosowania prewspółczynnika określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów, przy czym możliwe jest zastosowanie innego prewspółczynnika, jeżeli w sposób dostatecznie jasny uwzględnia on specyfikę prowadzonej działalności i umożliwia obiektywne ustalenie proporcji między czynnościami opodatkowanymi i nieopodatkowanymi w tym obszarze.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0014.0546
URL https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/resources/html/article/details?id=202620
Languagepl polski
File
Odliczanie naliczonego podatku VAT_pdf.pdf 339.61 KB
Additional file
Nieruchomości_2019_1_afiliacja.pdf 487.84 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?