Tranzycyjny efekt jojo w sekwencjach społecznych młodych migrantów

Dominika Winogrodzka , Justyna Sarnowska

Abstract

The prolongation of education and the flexibilization of labor markets mean that the subsequent stages of early adult life and social roles are overlapping (Wyn, Dwyer 2002; Mayer 2005; Biggart, Walther 2006; Kohli 2007; Du Bois-Reymond 2009; Heinz 2009; Mary 2014). It is more and more often that young people reach adulthood in a non-linear way, experiencing returns to stages or situations from the past, which has been described in the literature as “yo-yo transition” (Du Bois-Reymond, Lopez Blasco 2003; Heinz 2009; Walther 2009; Hörschelmann 2011; Borlagdan 2015). The “yo-yo-ization of transitions” also concerns the school-to-work transition, which is more and more extended over time, diverse, and difficult to predict (Walther 2006). One of the significant phenomena accompanying contemporary young adults getting into the labor market is international mobility (King 2018; Robertson, Harris, Baldassar 2018), which significantly influences the shape of educational and professional paths of young people. The purpose of this article is to answer the question about the role of international migration in the occurrence of the transitional yo-yo effect. Based on the case studies of migrants’ educational and occupational paths, transitions of young people to the domestic and foreign labor markets will be presented both in the objective and subjective dimensions. The qualitative adaptation of social sequence analysis (Cornwell 2015) will be used as the data analysis method.
Author Dominika Winogrodzka (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie)
Dominika Winogrodzka,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
, Justyna Sarnowska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie)
Justyna Sarnowska,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
Journal seriesPrzegląd Socjologii Jakościowej, ISSN 1733-8069, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol15
No4
Pages130-153
Publication size in sheets1.15
Conference36th International Conference on Psychiatry and Psychosomatic Medicine, 16-09-2019 - 17-09-2019, Rzym, Włochy
Abstract in PolishWydłużająca się edukacja czy uelastycznienie się rynków pracy powodują, że poszczególne etapy wczesnodorosłego życia młodych ludzi oraz podejmowane role społeczne przenikają się (Wyn, Dwyer 2002; Mayer 2005; Biggart, Walther 2006; Kohli 2007; Du Bois-Reymond 2009; Heinz 2009; Mary 2014). Młodzi ludzie wchodzą w dorosłość coraz częściej w sposób nielinearny, doświadczając powrotów do etapów czy sytuacji z przeszłości, co w literaturze zostało opisane jako „tranzycja jojo” (Du Bois-Reymond, López Blasco 2003; Heinz 2009; Walther 2009; Hörschelmann 2011; Borlagdan 2015). „Jojoizacja tranzycji” dotyczy również procesu przechodzenia z edukacji do rynku pracy, które jest coraz bardziej rozciągnięte w czasie, zróżnicowane i trudne do przewidzenia (Walther 2006). Jednym z istotnych zjawisk towarzyszących inicjacji zawodowej współczesnych młodych dorosłych jest mobilność międzynarodowa (King 2018; Robertson, Harris, Baldassar 2018), która znacznie wpływa na kształt ścieżek edukacyjno-zawodowych młodych ludzi. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o rolę migracji zagranicznych w występowaniu tranzycyjnego efektu jojo. Na bazie studiów przypadku ścieżek edukacyjno-zawodowych migrantów przedstawione zostaną tranzycje ludzi młodych na rodzimy i zagraniczny rynek pracy, zarówno w wymiarze obiektywnym, jak i subiektywnym. Jako metoda analizy posłuży jakościowa adaptacja analizy sekwencji społecznych (Cornwell 2015).
DOIDOI:10.18778/1733-8069.15.4.07
Languagepl polski
File
Tranzycyjny efekt jojo.pdf 1.46 MB
Additional file
Tranzycyjny efekt jojo osw D_Winogrodzka.pdf 210.93 KB
Tranzycyjny efekt jojo osw J_Sarnowska.pdf 196.36 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2021-02-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?