Preferences and motivations with and without inferences

Piotr Winkielman , Michael Inzlicht , Eddie Harmon-Jones

Abstract

Pessoa (2013) makes an impressive case that emotion, motivation, and cognition are neurally intertwined. Our commentary broadens the discussion to the functional, “mind” level. We argue that philosophical and computational considerations justify some modern “separatist” views. We highlight several psychological phenomena that illustrate independence, including affective and motivational reactions to rudimentary inputs, and the guiding role of such reactions in cognition.
Autor Piotr Winkielman (Wydział Psychologii)
Piotr Winkielman
- Wydział Psychologii
, Michael Inzlicht
Michael Inzlicht
-
, Eddie Harmon-Jones
Eddie Harmon-Jones
-
Tytuł czasopisma/seriiBehavioral and Brain Sciences, ISSN 0140-525X, e-ISSN 1469-1825, (A 50 pkt)
Rok wydania2015
Tom38
Paginacja45-48
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Klasyfikacja ASJC2802 Behavioral Neuroscience; 1314 Physiology; 3206 Neuropsychology and Physiological Psychology
DOIDOI:10.1017/S0140525X14001058
URL http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9759004&fileId=S0140525X14001058
Języken angielski
Plik
winkielman-inzlicht-harmon-jones_BBS-2015.pdf 115.53 KB
Scan_winielman.pdf 152.46 KB
Pliki dodatkowe
BROWN_IR-ADV5255_16_0107_001-54.pdf 19.4 KB
Punktacja (całkowita)50
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 1.701; Impact Factor WoS: 2015 = 20.415 (2) - 2015=23.842 (5)
Liczba cytowań*1 (2021-01-16)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?