Kontrola poznawcza w percepcji spójności pojęciowej reklam prasowych – powstawanie iluzorycznych zależności

Magdalena Gąsiorowska , Alicja Grochowska

Abstract

The paper shows the problem of forming illusory patterns in perception of print advertisements, in the light of the compensatory control theory by Kay and colleagues and on the basis of the concept of learned helplessness syndrome by Sędek and Kofta. The objective of the study was to clarify in which circumstances a lack of control impairs the formation of coherent connections between elements of an advertisement, and in which conditions it activates compensatory mechanisms responsible for the formation of illusory pattern perception in the coherence of advertisements. Two studies were conducted in the scheme: lack of control vs. control situation × strongly vs. weakly related elements of an ad. The coherence of advertisement was established using the affinity index methodology. The results showed that, when they are in a good control condition, consumers perceive particular elements of the advertisement as more coherent when those elements are strongly rather than weakly related. However, in the lack of control conditions, the reverse was true: consumers perceive particular elements of an advertisement as more coherent when the elements are weakly related rather than strongly related. This is in line with control motivation and compensatory mechanisms theories
Autor Magdalena Gąsiorowska (Wydział Psychologii)
Magdalena Gąsiorowska
- Wydział Psychologii
, Alicja Grochowska (Wydział Psychologii)
Alicja Grochowska
- Wydział Psychologii
Inne wersje tytułuLack of cognitive control and conceptual coherence of print advertisements: Illusory pattern perception
Tytuł czasopisma/seriiPsychologia Ekonomiczna, ISSN 2084-137X, e-ISSN 2353-7132, (B 8 pkt)
Rok wydania2017
Nr11
Paginacja17-29
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimkontrola poznawcza, wyuczona bezradność, spójność reklamy, iluzoryczne wzorce percepcji
Słowa kluczowe w języku angielskimcognitive control, learned helplessness, coherence of advertisement, illusory pattern perception
Streszczenie w języku polskimW artykule analizowano problem tworzenia iluzorycznych wzorców percepcji w postrzeganiu reklam prasowych w świetle teorii kompensacyjnego zaspokajania potrzeby kontroli według A.C. Kaya i współpracowników oraz według koncepcji wyuczonej bezradności autorstwa G. Sędka i M. Kofty. Celem badań było wyjaśnienie, w jakich okolicznościach utrata kontroli upośledza tworzenie spójnych powiązań między elementami reklamy, a w jakich warunkach uruchamia mechanizmy kompensacyjne odpowiedzialne za tworzenie iluzorycznych zależności w postrzeganiu spójności reklam. Przeprowadzono dwa badania w schemacie: utrata kontroli vs kontrola sytuacji × silnie vs słabo powiązane elementy reklamy. Spójność reklam była ustalana za pomocą skojarzeniowego indeksu podobieństwa. Wyniki pokazały, że w warunkach dobrej kontroli poznawczej konsumenci postrzegają poszczególne elementy reklamy jako bardziej spójne, gdy te elementy są silnie ze sobą powiązane, w porównaniu ze słabo powiązanymi. Natomiast w warunkach utraty kontroli konsumenci postrzegają poszczególne elementy reklamy jako bardziej spójne, gdy w istocie te elementy są słabo powiązane, w porównaniu z silnie powiązanymi. Rezultaty są zgodne z teorią motywacji do kontroli oraz teorią kompensacyjnego zaspokajania potrzeby kontroli
DOIDOI:10.15678/PJOEP.2017.11.02
URL https://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/view/1368
Językpl polski
Plik
Kontrola poznawcza w percepcji.pdf 335.21 KB
Punktacja (całkowita)8
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?