Kontekst międzykulturowy zależności między oczekiwaniami rodziców i nauczycieli a osiągnięciami uczniów

Daniela Hekiert

Abstract

W artykule przedstawiono przegląd badań dotyczących zależności między oczekiwaniami rodziców i nauczycieli co do przyszłości zawodowej i akademickiej uczniów. Można zauważyć coraz większe zainteresowanie związkiem pomiędzy domem rodzinnym i szkołą w odniesieniu do czynników wpływających na rozwój dzieci. Jest to szczególnie ważne, kiedy rodzina i instytucja edukacyjna wykazują odmienne podejście do wychowania dziecka (Delgado-Gaitan, 1994). Prezentowane przykłady badań wskazały na doniosłe znaczenie różnic międzykulturowych w kontekście idei wychowawczych w zakresie interakcji pomiędzy rodzicami a szkolnymi opiekunami. Kulturowo uwarunkowane poglądy rodziców dotyczące natury dziecka, jak i styl wychowania, mogą być przykładowo modyfikowane poprzez integrację nowych informacji, dostarczonych przez nauczycieli. Badania wskazują na związek oczekiwań nauczycieli z długoterminowymi celami edukacyjnymi uczniów (Mistry,White, Benner, i Huynh, 2009), a także znaczenie ich wiary w równy potencjał wszystkich uczniów i szacunek należny każdemu (Cremin i Thomas, 2005).
Author Daniela Hekiert (Wydział Psychologii)
Daniela Hekiert,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesStudia Psychologiczne, [Psychological Studies], ISSN 0081-685X, e-ISSN 2300-8520, [2300-8520], (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol52
No4
Pages27-34
Publication size in sheets0.5
DOIDOI:10.2478/V10167-010-0096-2
URL http://dx.doi.org/10.2478/V10167-010-0096-2
Languagepl polski
File
Kontekst miedzykulturowy.pdf 377.56 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?