Prawo i psychologia w ochronie znaku towarowego na rynku konkurencyjnym

Andrzej Falkowski , Zuzanna Słupicka

Abstract

Trademarks’ protection plays an essential role in the economic competitive market. This protection results from the fact that there are companies that launch new products and in order to increase sales they benefit from the value of an original brand by imitating verbal or graphic forms of the brand. Negative comparative advertising is also used for this purpose. Trademark law regulates precisely the protection of trademarks, pointing at similarity as a key element in creating a misleading situation about the origin of goods and services. Moreover, it also defines conditions in which comparative advertising may be used in order to protect consumers from misleading practices However, evaluation of similarity from a psychological perspective differs from the concept that has been developed within the legal system. Several examples of empirical studies conducted as a part of forensic examinations have revealed how consumers experienced the similarity between trademarks. The presented research shows a possibility of how to integrate legal and psychological approaches in similarity evaluation within the legal-behavioral framework as it is commonly seen in behavioral economics, which respect people’s choices
Author Andrzej Falkowski (Wydział Psychologii)
Andrzej Falkowski,,
- Wydział Psychologii
, Zuzanna Słupicka
Zuzanna Słupicka,,
-
Other language title versionsLaw and psychology in the trademark protection on a competitive market
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (N/A 0 pkt)
Issue year2019
Vol26
No6
Pages3-14
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishznak towarowy, reklama negatywna, podobieństwo marek, nieuczciwa konkurencja
Keywords in Englishtrademark, negative advertising, brand similarity, unfair competition
Abstract in PolishNa gospodarczym rynku konkurencyjnym duże znaczenie ma ochrona znaku towarowego. Ta ochrona wynika z tego, że pojawiają się firmy, które w celu wzrostu sprzedaży swoich produktów korzystają z wypracowanej wartości marki oryginalnej poprzez jej naśladowanie w warstwie werbalnej lub graficznej. W takim celu stosowane są także negatywne reklamy porównawcze. Prawo reguluje ochronę znaków towarowych, wskazując na podobieństwo jako kluczowy element konieczny dla powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów i usług. Dokładnie określa także warunki stosowania reklamy porównawczej. Jednak ocena podobieństwa z perspektywy psychologicznej różni się od tej oceny, która została wypracowana w prawie. W artykule na kilku przykładach badań empirycznych wykonanych w ramach ekspertyz sądowych pokazano sposób doświadczania podobieństwa przez konsumentów między znakami towarowymi. Przedstawione badania wskazują na możliwość zintegrowania podejścia prawnego i psychologicznego w ocenie podobieństwa w behawioralnym podejściu do prawa analogicznym do ekonomii behawioralnej respektującej ludzkie wybory
DOIDOI:10.33226/1231-7853.2019.6.1
URL https://www.pwe.com.pl/czasopisma/marketing-i-rynek/biezacy-numer/marketing-i-rynek-nr-62019,p895013959
Languagepl polski
File
Prawo i psychologia w ochronie znaku towarowego na rynku konkurencyjnym.pdf 4.58 MB
Additional file
Oswiadczenie_A.Falkowski_Prawo i psychologia.pdf 296.03 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?