Zaburzenia osobowości: krótkie wprowadzenie historyczne

Agnieszka Popiel , Eduardo Keegan

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji rozumienia, klasyfikacji i diagnozy zaburzeń osobowości. Autorzy analizują cechy osobowości normalnej i zaburzonej w świetle dyskusji o naturze zaburzeń psychicznych. Po krótkim zarysie historii konceptualizacji zaburzeń osobowości opisany jest rozwój współczesnych systemów diagnostycznych. Dokonano również analizy ograniczeń i problemów, z jakimi wiążą się te systemy.
Author Agnieszka Popiel (Wydział Psychologii)
Agnieszka Popiel,,
- Wydział Psychologii
, Eduardo Keegan
Eduardo Keegan,,
-
Journal seriesRoczniki Psychologiczne, ISSN 1507-7888, (B 12 pkt)
Issue year2017
VolXX
No2
Pages247-264
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polish zaburzenia osobowości; historia; diagnoza; klasyfikacja; DSM-5
ASJC Classification3200 General Psychology
Languagepl polski
File
4.Popiel.Roczniki rp_2017_2_2pl.pdf 350.26 KB
Additional file
A.Popiel 2018 Oświadczenie_publ 2017.pdf 436.2 KB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.107
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?