Metoda Zarządzania Ryzykiem Biznesowo-Personalnym (ZRBP)

Łukasz Mytnik , Zbigniew Piskorz , Damian Badzmirowski

Abstract

This article presents a method of proactive actions towards risk events in the area of HR. It is called Managing Business-Personnel Risk (MBPR). There have been described basic premises and 10 stages of the method. The authors explained its usefulness and the way of implementing it based on an example of voluntary turnover problem. The method can provide competitive advantage in the area of Human Resources Management (HRM) to a company especially considering the current situation on the Polish labor market. Low level of unemployment and high workforce demand is challenging for HR departments responsible for employee retention. The method has been designed to identify risk event (e.g. employee resignation) and to prevent or prepare organization for this types of event occurrence. We hope that the presented method will help employers to manage effectively the problem of voluntary turnover as well as other business-personnel risks.
Author Łukasz Mytnik
Łukasz Mytnik,,
-
, Zbigniew Piskorz (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Zbigniew Piskorz,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
, Damian Badzmirowski
Damian Badzmirowski,,
-
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No512
Pages152-162
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie ryzykiem, dobrowolne odejścia, Six Sigma
Keywords in Englishrisk management, voluntary turnover, Six Sigma
Abstract in PolishW niniejszym artykule zaprezentowana została autorska metoda wczesnego reagowania wobec zdarzeń ryzykownych w obszarze HR, o nazwie Zarządzanie Ryzykiem Biznesowo-Personalnym (w skrócie ZRBP). Opisane zostały podstawowe założenia oraz dziesięć etapów metody. Omówiono jej użyteczność oraz sposób wdrażania w organizacji na przykładzie dobrowolnych odejść pracowników. Metoda ta może stanowić o konkurencyjnej przewadze przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). Ma to szczególne znaczenie w kontekście sytuacji na polskim rynku pracy. Niskie bezrobocie i wysoki popyt na pracowników powodują, że sporym wyzwaniem dla działów HR jest zarządzanie retencją pracowników. Metoda ZRBP jest ukierunkowana przede wszystkim na identyfikację zdarzenia ryzykownego (np. odejście pracownika) oraz zapobieżenie wystąpieniu zdarzenia i/lub przygotowanie się na jego wystąpienie. Liczymy, że zaprezentowana metoda ułatwi pracodawcom skuteczne poradzenie sobie z problemem dobrowolnych odejść, a także z innymi rodzajami ryzyka biznesowo-personalnego.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.512.14
Languagepl polski
File
Piskorz_Metoda_Zarzadzania_Ryzykiem_Biznesowo_Personalnym_2018.pdf 780 KB
Additional file
Metoda Zarządzania_oświadczenie.pdf 27.91 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 15-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?