Zarys polityki wielojęzyczności Królestwa Hiszpanii

Maciej Jaskot

Abstract

This paper concerns the situation of multilingualism in Spain, with particular emphasis on its legal regulations. Nowadays around half of the Spanish population live in bilingual or multilingual areas. The situation of the country’s multilingualism is reflected in relevant legal acts and in the Spanish Constitution itself. The reality of a multilingual society is included in the legal system and is reflected in all spheres of social life. The process of regional language recovery in the Iberian Peninsula is also often associated with the demands of regional independence (e.g. in Catalonia or the Basque Country). The concept of multilingualism thus becomes a hostage of itself and seems to undermine the principle of pluralism. Is the Spanish model effective and what are the principles it is based on?
Author Maciej Jaskot (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Maciej Jaskot,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesJęzyk. Komunikacja. Informacja, ISSN 1896-9585, (B 5 pkt)
Issue year2017
No12
Pages74-87
Publication size in sheets0.65
Abstract in PolishNiniejszy artykuł dotyczy sytuacji wielojęzyczności w Hiszpanii, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych jej dotyczących. Obecnie na terytorium Królestwa Hiszpanii około połowa mieszkańców Hiszpanii zamieszkuje obszary dwu- lub wielojęzyczne. Sytuacja wielojęzyczności kraju odzwierciedlona jest w stosownych aktach prawnych oraz w samej konstytucji Królestwa. Rzeczywistość wielojęzycznego społeczeństwa ujęta jest w systemie prawnym oraz odzwierciedla się we wszystkich sferach życia społecznego. Proces rewindykacji języków regionalnych na Półwyspie Iberyjskim jest też często związany z postulatami niezawisłości regionów (np. w Katalonii lub w Kraju Basków). Koncepcja wielojęzyczności staje się zatem zakładniczką samej siebie i wydaje się podminowywać odgórną zasadę pluralizmu. Czy model hiszpański jest skuteczny i jakie stoją za nim przesłania?
Languagepl polski
File
M. Jaskot Zarys polityki wielojęzyczności - ART.pdf 368.37 KB
M. Jaskot Zarys polityki wielojęzyczności - oswiadczenie.pdf 322.94 KB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 15-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?