Zaburzenia psychiczne i zaburzenia funkcjonowania poznawczego, rodzinnego i społecznego u potomstwa osób z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi – przegląd piśmiennictwa

Anna Braniecka , Dorota Bzinkowska , Iwona Koszewska

Abstract

Objective. The paper presents an overview of 65 articles concerning children of bipolar parents. Conclusions. Findings from reviewed studies are critically discussed with respect to the prevalence of mental disorders, as well as cognitive, social, and family functioning of bipolar parents' offspring. The findings suggest that these children suffer from mental disorders in childhood more often than do those of healthy parents, but no specific pattern of their disturbances was found. Increased rates of mood and anxiety disorders in this group were also reported. Although findings concerning their cognitive functioning are not univocal, they suggest more frequent deficits among bipolar parents 'offspring - especially in attention, memory, language competencies, and executive functions. Their cognitive deficits are similar to those typical of people with bipolar disorders and may be predictive of the incidence of affective disorders in the future
Author Anna Braniecka (Wydział Psychologii)
Anna Braniecka,,
- Wydział Psychologii
, Dorota Bzinkowska
Dorota Bzinkowska,,
-
, Iwona Koszewska
Iwona Koszewska,,
-
Other language title versionsMental disorders and disturbances in cognitive, social and family functioning in offspring of parents with bipolar disorder – a literature review
Journal seriesPostępy Psychiatrii i Neurologii, ISSN 1230-2813, (B 13 pkt)
Issue year2010
Vol19
No4
Pages275-281
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishchoroba afektywna dwubiegunowa / potomstwo / zaburzenia psychiczne / funkcjonowanie poznawcze / funkcjonowanie rodzinne / funkcjonowanie społeczne
Keywords in Englishbipolar affective disorder / offspring / mental disorders / cognitive functioning / family functioning / social functioning
ASJC Classification2738 Psychiatry and Mental health; 2728 Clinical Neurology; 2808 Neurology; 3203 Clinical Psychology
Abstract in PolishCel. Przedstawiono przegląd 65 artykułów dotyczących potomstwa osób z chorobą afektywną dwubiegunową. Wnioski. Wnioski z przeanalizowanych badań dotyczą takich zagadnień jak: występowanie zaburzeń psychicznych oraz funkcjonowanie poznawcze, rodzinne i społeczne. Wyniki badań sugerują, w okresie dzieciństwa u potomstwa osób z CHAD zaburzenia psychiczne występują częściej niż u dzieci osób zdrowych, jednak nie obserwuje się specyfi cznego wzorca tych zaburzeń. Stwierdzono również w tej grupie większe nasilenie zaburzeń nastroju oraz zaburzeń lękowych. Wyniki dotyczące funkcjonowania poznawczego są niejednoznaczne, sugerują jednak, że w grupie potomstwa osób z CHAD częściej występują defi cyty w zakresie uwagi, pamięci, kompetencji językowych oraz funkcji wykonawczych, przypominające defi cyty obserwowane u osób chorych na CHAD, które mogą stanowić czynniki predykcyjne wystąpienia w przyszłości zaburzeń afektywnych
URL https://www.researchgate.net/publication/287328776_Mental_disorders_and_disturbances_in_cognitive_social_and_family_functioning_in_offspring_of_parents_with_bipolar_disorder_-_A_literature_review
Languagepl polski
File
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia funkcjonowania poznawczego, rodzinnego.pdf 273.79 KB
Additional file
Oswiadczenie_publ._A.Braniecka.pdf 26.08 KB
Score (nominal)5
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2010 = 0.079
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?