Łagodne zaburzenia poznawcze, jako niezależna jednostka chorobowa oraz zwiastun choroby Alzheimera

Natalia Jermakow , Olga Kamńska

Abstract

Mild Cognitive Impairments (MCI) at first describing as a state between normal cognitive functioning typical for the elderly-age and dementia, currently is presenting as an independent disorder. Can be distinguished-amnestic MCI (a-MCI), and not amnestic MCI (over-MCI), dividing into two sub-types of single and multi. Diagnosis involves diagnostic interview, neuropsychological tests and additional tests to help establish levels of biomarkers. Coexistence with depression not only causes difficulties in diagnose, but it also increases a risk for progression to AD.
Autor Natalia Jermakow (Wydział Psychologii)
Natalia Jermakow
- Wydział Psychologii
, Olga Kamńska (Wydział Psychologii)
Olga Kamńska
- Wydział Psychologii
Paginacja162-170
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych8.1
Książka Drop Bartłomiej, Kiciński Paweł: Postęp medycy w leczeniu i ochronie zdrowia. Tom II, 2016, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o, ISBN 978-83-65598-18-9, 276 s.
Słowa kluczowe w języku polskimMCI, choroba Alzheimera, depresja
Streszczenie w języku polskimŁagodne zaburzenia poznawcze (mild cognitive impairments, MCI), początkowo określane jako stan występujący pomiędzy normalnym funkcjonowaniem poznawczym charakterystycznym dla wieku starczego, a otępieniem, aktualnie jest określana, jako niezależna jednostka chorobowa. Wyróżnić można amnestyczne-MCI (a-MCI), oraz nieamnestyczne MCI (na-MCI), dzielące się na dwa podtypy single i multi. Diagnostyka zakłada wywiad, testy neuropsychologiczne, oraz dodatkowe badania pomocne w określeniu poziomów biomarkerów, opartych na skaładzie płynu rdzeniowo-mózgowego. Współtowarzysząca depresja nie tylko utrudnia diagnostykę, jest również czynnikiem zwiększającym ryzyko progresji do AD.
Językpl polski
Plik
Postęp medycyny w leczeniu i ochronie zdrowia tom 2 - S C.pdf 3.84 MB
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?