Wytknięcie uchybienia sądowi niższej instancji

Mateusz Radajewski

Abstract

The article concerns the grievance of an infringement to a lower-instance court issue pursuant to Art. 40 of the Law on the System of Common Courts as well as Art. 97 of the new Act on the Supreme Court. The following has been analysed: the legal nature of the grievance and its function, the issue of subjects which may apply and obtain it, evidence of the grievance of an infringement and its effects, as well as procedural issues related to that. The Author discerns that the grievance has, to some extent, the disciplinary nature, from which the necessity for provision of appeal against the decision of the court in this subject is derived. The Author formulates also conclusions concerning individual elements of statutory rules related to this issue.
Autor Mateusz Radajewski (Filia we Wrocławiu / Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej)
Mateusz Radajewski
- Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
Tytuł czasopisma/seriiPrzegląd Sądowy, ISSN 0867-7255, (20 pkt)
Rok wydania2018
Tom10
Paginacja60-73
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimwytyk, nadzór judykacyjny, nadzór administracyjny, wytknięcie uchybienia, oczywiste naruszenie prawa, prawo do sądu
Słowa kluczowe w języku angielskimGrievance, judical supervision, administrative supervision, grievance of an infringment, manifest error of law, the right to a fair trial
Streszczenie w języku polskimArtykuł dotyczy problematyki wytknięcia uchybienia sądowi niższej instancji w trybie art. 40 Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz art. 97 nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Analizie poddane zostały: charakter prawny wytyku i jego funkcja, problematyka podmiotów, które mogą go stosować oraz otrzymać, przesłanki wytknięcia uchybienia oraz jego skutki, a także kwestie proceduralne z tym związane. Autor dostrzega, że wytyk ma do pewnego stopnia charakter dyscyplinarny, z czego wywodzi konieczność zapewnienia drogi odwoławczej od orzeczenia sądu w tej sprawie. Formułuje także wnioski dotyczące poszczególnych elementów ustawowych regulacji dotyczących tego zagadnienia.
Językpl polski
Plik
wytkniecie.pdf 9.26 MB
Pliki dodatkowe
oswiadczenie.pdf 353.21 KB
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*1 (2021-02-25)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?