Wytknięcie uchybienia sądowi niższej instancji

Mateusz Radajewski

Abstract

The article concerns the grievance of an infringement to a lower-instance court issue pursuant to Art. 40 of the Law on the System of Common Courts as well as Art. 97 of the new Act on the Supreme Court. The following has been analysed: the legal nature of the grievance and its function, the issue of subjects which may apply and obtain it, evidence of the grievance of an infringement and its effects, as well as procedural issues related to that. The Author discerns that the grievance has, to some extent, the disciplinary nature, from which the necessity for provision of appeal against the decision of the court in this subject is derived. The Author formulates also conclusions concerning individual elements of statutory rules related to this issue.
Author Mateusz Radajewski (Filia we Wrocławiu / Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej)
Mateusz Radajewski,,
- Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
Journal seriesPrzegląd Sądowy, ISSN 0867-7255, (20 pkt)
Issue year2018
Vol10
Pages60-73
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishwytyk, nadzór judykacyjny, nadzór administracyjny, wytknięcie uchybienia, oczywiste naruszenie prawa, prawo do sądu
Keywords in EnglishGrievance, judical supervision, administrative supervision, grievance of an infringment, manifest error of law, the right to a fair trial
Abstract in PolishArtykuł dotyczy problematyki wytknięcia uchybienia sądowi niższej instancji w trybie art. 40 Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz art. 97 nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Analizie poddane zostały: charakter prawny wytyku i jego funkcja, problematyka podmiotów, które mogą go stosować oraz otrzymać, przesłanki wytknięcia uchybienia oraz jego skutki, a także kwestie proceduralne z tym związane. Autor dostrzega, że wytyk ma do pewnego stopnia charakter dyscyplinarny, z czego wywodzi konieczność zapewnienia drogi odwoławczej od orzeczenia sądu w tej sprawie. Formułuje także wnioski dotyczące poszczególnych elementów ustawowych regulacji dotyczących tego zagadnienia.
Languagepl polski
File
wytkniecie.pdf 9.26 MB
Additional file
oswiadczenie.pdf 353.21 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2021-02-25)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?