Na styku biografii i twórczości. Perspektywa psychologiczna

Dariusz Kuncewicz , Dorota Kuncewicz

Abstract

The psychological perspective of life continuity allows us to look at creativity as a witness of what the author does with his / her life and himself / herself; how he / she shapes and perceives his / her own identity, life story, what changes occur during his / her lifetime. In this article we present a sample of possible effects of adopting such a perspective and research conduct, for which the starting point is the question: What resounds clearly in the works of authors closing their own life and work? Next, we try to reconstruct the path which has led the author to this clear sound. The presented sample refers mainly to the works of Wislawa Szymborska and Edward Stachura, although there are also clear references to Zbigniew Herbert
Author Dariusz Kuncewicz (Wydział Psychologii)
Dariusz Kuncewicz,,
- Wydział Psychologii
, Dorota Kuncewicz
Dorota Kuncewicz,,
-
Other language title versionsBetween biography and creativity. Psychological perspective
Journal seriesRoczniki humanistyczne, ISSN 0035-7707, (B 15 pkt)
Issue year2018
Vol66
No1
Pages133-157
Publication size in sheets1.2
Abstract in PolishPsychologiczna perspektywa ciągłości życia pozwala spojrzeć na twórczość jako świadka tego, co autor robi z własnym życiem i sobą samym, jak kształtuje i postrzega własną tożsamość, historię życia, jakie zmiany zachodzą w czasie jego trwania. W artykule prezentujemy próbkę możliwych efektów przyjęcia takiej perspektywy i postępowania badawczego, dla którego punktem wyjścia jest pytanie: Co wybrzmiewa wyraźnie w twórczości autorów domykających własne życie i twórczość? Następnie podejmujemy próbę zrekonstruowania drogi autora, która do tego wyraźnego brzmienia doprowadziła. Nakreślona próbka odwołuje się do twórczości głównie Wisławy Szymborskiej i Edwarda Stachury, choć pojawiają się też wyraźne odniesienia do Zbigniewa Herberta
DOIDOI:10.18290/rh.2018.66.1-9
Languagepl polski
File
Na styku biografii i twórczości. Perspektywa psychologiczna.pdf 349.19 KB
Additional file
Oświadczenie_D.Kuncewicz_Na styku biografii.pdf 15.25 KB
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?