Nauczanie trybu łączącego (modo subjuntivo) na zajęciach języka hiszpańskiego dla polaków - refleksja dydaktyczna

Maciej Jaskot , Agnieszka Wiltos

Abstract

Niniejszy artykuł stanowi rodzaj refleksji dydaktyczno-językoznawczej nad nauczaniem trybu łączego na zajęciach języka hiszpańskiego dla Polaków. Zawarte w artykule spostrzeżenia wynikają z kilkuletniej pracy autorów ze studentami polskojęzycznymi na dwóch warszawskich uczelniach wyższych (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny oraz Uniwersytet Warszawski). Część pierwsza jest krótkim wprowadzeniem do zagadnienia trybu łączącego. Refleksje nad kategorią trybu gramatycznego oraz konkretne przykłady z zakresu polsko-hiszpańskiej konfrontacji językowej zostały przedstawione w rozdziale drugim. Rozdział trzeci i czwarty są autorską refleksją dydaktyczną nad sposobami nauczania trybu subjuntivo studentów polskich oraz nad koniecznością aktywizacji ich myślenia metajęzykowego (szczególnie w przypadku studentów kierunków filologicznych)
Autor Maciej Jaskot (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Maciej Jaskot
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Agnieszka Wiltos
Agnieszka Wiltos
-
Paginacja109-127
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.9
Książka Rozumko Agata, Awramiuk Elżbieta (red.): Wiedza o języku w kształceniu filologicznym, 2018, Uniwersytet w Białymstoku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ISBN 978-83-7431-543-2, 200 s.
Słowa kluczowe w języku polskimjęzyk hiszpański, język polski, tryb łączący, konfrontacja językowa, glottodydaktyka
Językpl polski
Plik
M. Jaskot Nauczanie trybu łączącego - R.pdf 258.17 KB
M. Jaskot Nauczanie trybu łączącego - oswiadczenie.pdf 411.19 KB
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjipublisherList
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?