Nauczanie trybu łączącego (modo subjuntivo) na zajęciach języka hiszpańskiego dla polaków - refleksja dydaktyczna

Maciej Jaskot , Agnieszka Wiltos

Abstract

Niniejszy artykuł stanowi rodzaj refleksji dydaktyczno-językoznawczej nad nauczaniem trybu łączego na zajęciach języka hiszpańskiego dla Polaków. Zawarte w artykule spostrzeżenia wynikają z kilkuletniej pracy autorów ze studentami polskojęzycznymi na dwóch warszawskich uczelniach wyższych (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny oraz Uniwersytet Warszawski). Część pierwsza jest krótkim wprowadzeniem do zagadnienia trybu łączącego. Refleksje nad kategorią trybu gramatycznego oraz konkretne przykłady z zakresu polsko-hiszpańskiej konfrontacji językowej zostały przedstawione w rozdziale drugim. Rozdział trzeci i czwarty są autorską refleksją dydaktyczną nad sposobami nauczania trybu subjuntivo studentów polskich oraz nad koniecznością aktywizacji ich myślenia metajęzykowego (szczególnie w przypadku studentów kierunków filologicznych)
Author Maciej Jaskot (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Maciej Jaskot,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Agnieszka Wiltos
Agnieszka Wiltos,,
-
Pages109-127
Publication size in sheets0.9
Book Rozumko Agata, Awramiuk Elżbieta (eds.): Wiedza o języku w kształceniu filologicznym, 2018, Uniwersytet w Białymstoku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ISBN 978-83-7431-543-2, 200 p.
Keywords in Polishjęzyk hiszpański, język polski, tryb łączący, konfrontacja językowa, glottodydaktyka
Languagepl polski
File
M. Jaskot Nauczanie trybu łączącego - R.pdf 258.17 KB
M. Jaskot Nauczanie trybu łączącego - oswiadczenie.pdf 411.19 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?