Problematyka obszaru oddziaływania stacji bazowej telefonii komórkowej na środowisko w świetle zmiany wartości dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w środowisku

Paweł Daniel , Krzysztof Smoliński

Abstract

The objective of the considerations is to determine when – in the light of the applicable legal regulations – mobile telephony base stations affect neighbouring properties, which, in turn, enables the establishment of the conditions in which such investments breach a party’s legal interest. The studies undertaken indicate that, when implementing projects involving the construction of mobile telephony base stations, the lawmakers accepted the investor’s interest as being the most important, as a result of which the extent of the impact of the mobile telephony base stations on the environment has been signifi cantly reduced, in principle ruling out the possibility of other parties taking part. The amendments currently being introduced into the legal status have further restricted the ability of parties in taking part in the proceedings, which means that the possible inspection of such investments by the public factor has been substantially limited.
Author Paweł Daniel (Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu)
Paweł Daniel,,
- Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
, Krzysztof Smoliński
Krzysztof Smoliński,,
-
Other language title versionsThe area of impact of a mobile telephony base station on the environment in the light of the changes in the values of the permissible electromagnetic fields in the environment
Journal seriesSamorząd Terytorialny, [Local Self-Government], ISSN 0867-4973, e-ISSN , (N/A 20 pkt)
Issue year2020
No5
Pages54-63
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinteres prawny, obszar oddziaływania na środowisko, stacja bazowa telefonii komórkowej, wartości dopuszczalnych pól elektromagnetycznych
Keywords in Englishlegal interest, area of environmental impact, mobile telephony base station, values of admissible electromagnetic fields
Abstract in PolishCelem podjętych rozważań jest określenie, kiedy – w świetle obowiązujących regulacji prawnych – stacje bazowe telefonii komórkowej oddziałują na nieruchomości sąsiadujące, co w konsekwencji umożliwia ustalenie, w jakich warunkach tego typu inwestycje naruszają interes prawny strony. Podjęte badania wskazują, że ustawodawca w zakresie realizacji przedsięwzięć polegających na budowie stacji bazowych telefonii komórkowej przyjął prym interesu inwestora, w rezultacie czego w znaczny sposób ograniczono zakres oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowej na środowisko, wykluczając w zasadzie możliwość udziału innych stron. Wprowadzone obecnie zmiany stanu prawnego jeszcze bardziej ograniczyły możliwości udziału stron w postępowaniu, co powoduje, że ewentualna kontrola tego typu inwestycji przez czynnik społeczny została bardzo ograniczona.
Languagepl polski
File
st_2020_05_054.pdf 697.14 KB
Additional file
st_2020_5_afiliacja.pdf 492.6 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?