WNIOSKOWANIE CENA-JAKOŚĆ W OCENIE ATRAKCYJNOŚCI MIESZKAĆ - BADANIE Z WYKORZYSTANIEM OKULOGRAFU

Marzena Cypryańska , Aleksandra Kołodziej , Maciej Kościelniak , Mateusz Kiełbasiński , Małgorzata Daria Sikora , Zuzanna Wodyk , John B. Nezlek

Abstract

Badanie dotyczy wnioskowania cena-jakość w ocenach atrakcyjności mieszkań. Wysoka cena może prowokować wstępne przekonanie o wysokim standardzie mieszkania. To zaś może ukierunkowywać uwagę w większym stopniu na pozytywne niż negatywne elementy mieszkania (odwrotnie przy niskiej cenie) (Chapman, Johnson, 1994). Wnioskowanie takie odpowiada tendencji do konfirmacyjnego testowania hipotez. Celem badania było testowanie mechanizmu konfirmacyjnego testowania hipotez z wykorzystaniem metod pozwalających na bezpośredni pomiar ruchów gałek ocznych (eyetracking). W badaniu uczestniczyło 97 studentów, którym prezentowano wizualizację mieszkania, skonstruowaną tak, aby zawierała porównywalną liczbę elementów podwyższających versus obniżających wartość mieszkania. Osoby badane otrzymywały zróżnicowaną informację o cenie mieszkania (wysoka vs niska vs brak informacji o cenie). Podczas prezentacji zdjęcia na monitorze komputera mierzone były ruchy gałek ocznych, w tym czas patrzenia (dwell time) na poszczególne elementy mieszkania (mierzony w milisekundach). Zgodnie z przewidywaniami średni czas patrzenia na elementy obniżające atrakcyjność mieszkania (np. odpadający tynk ze ściany) okazał się istotnie statystycznie dłuższy przy niskiej niż przy wysokiej cenie mieszkania, natomiast czas patrzenia na elementy podwyższające wartość mieszkania (np. telewizor) był dłuższy przy wysokiej niż przy niskiej cenie mieszkania.
Author Marzena Cypryańska (Wydział Psychologii)
Marzena Cypryańska,,
- Wydział Psychologii
, Aleksandra Kołodziej (Wydział Psychologii)
Aleksandra Kołodziej,,
- Wydział Psychologii
, Maciej Kościelniak (Wydział Psychologii)
Maciej Kościelniak,,
- Wydział Psychologii
, Mateusz Kiełbasiński
Mateusz Kiełbasiński,,
-
, Małgorzata Daria Sikora
Małgorzata Daria Sikora,,
-
, Zuzanna Wodyk
Zuzanna Wodyk,,
-
, John B. Nezlek (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
John B. Nezlek,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Journal seriesStudia Psychologiczne, [Psychological Studies], ISSN 0081-685X, e-ISSN 2300-8520, [2300-8520], (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol53
No4
Pages41-52
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishschemat cena-jakość, konfirmacyjne testowanie hipotez, selektywna dostępność, okulograf
Keywords in Englishprice-quality relationship, selective accessibility, confirmatory hypothesis system, eye-tracking
DOIDOI:10.2478/V1067-010-0146-8
URL http://dx.doi.org/10.2478/V1067-010-0146-8
Languagepl polski
File
WNIOSKOWANIE.pdf 290.02 KB
Additional file
2017-03-13-12-18-47-321 (7).pdf 23.15 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?