Ekspertyza biegłego w sprawach karnych gospodarczych

Marta Stanisławska

Abstract

The aim of this paper is to discuss the basic principles of criminal proceedings, which refer to expert witness, who deliver expert evidence about the facts from the domain of their expertise in economic and financial criminal law in Polish criminal proceedings. the article discusses the legal position of expert witness in Poland and the importance of the concept of evidence law. Expert witness is specialist in a subject (often technical), who may present opinion without having been a witness to any occurence relating to criminal case.
Author Marta Stanisławska (Wydział Prawa w Warszawie)
Marta Stanisławska,,
- Wydział Prawa w Warszawie
Pages319-329
Publication size in sheets0.5
Book Żylińska Justyna, Filipowska-Tuthill Monika: Postępowanie dowodowe w procesie karnym - zagadnienia wybrane, 2016, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, ISBN 978-83-944504-2-7, 360 p.
Abstract in PolishZałożeniem artykułu było skierowanie uwagi na kwestie związane z opinią wydawaną przez biegłych sądowych w sprawach karnych gospodarczych. Omówiono w nim problemy związane z prawem dowodowym oraz wskazano na kluczową rolę, jaką odgrywają dowody w polskim procesie karnym, z uwagi na to, że urzeczywistniają zasadę prawdy materialnej. Przedstawiono osobę biegłego jako wysoce wykwalifikowanego specjalisty z danej dziedziny nauki lub techniki. Omówiono instytucję biegłego w świetle obowiązujących przepisów ustawy karnoprocesowej oraz etapy jego postępowania przed wydaniem opinii, tak aby w ocenie sądu była wiarygodna i miała moc dowodową.
Languagepl polski
File
Ekspertyza biegłego w sprawach karnych.pdf 1.06 MB
oswiadczenie_ekspertyza biegłego.pdf 46.36 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?