Zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy w Polsce

Agnieszka Mościcka-Teske

Abstract

Problematyka zagrożeń psychospołecznych stanowi jeden z najbardziej aktualnych obszarów badań z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracujących. W artykule przed-stawione są badania dotyczące skali stresu zawodowego i jego związków z funkcjonowaniem zawodowym i zdrowiem pracowników, realizowane w grupie 7263 pracowników z 15 branż gospodarki, z zastosowaniem Skali Ryzyka Psychospołecznego. Wyniki wykazały, że pracownicy zdecydowanie częściej i silniej stresują się cechami związanymi ze sposobem zorganizowania pracy i jakością relacji międzyludzkich (czyli czynnikami należącymi do kontekstu pracy, czyli tzw. czynnikami miękkimi) niż tym, jakie zadania (rodzaj pracy) muszą wykonywać. Wykazano również, że środowisko pracy, które charakteryzuje się wyższym poziomem stresogenności, generuje większą absencję zatrudnionych, większą fluktuację kadr, gorsze wskaźniki stanu zdrowia i poziomu zdolności do pracy zatrudnionych, ich słabsze zaangażowanie w pracę oraz niższy poziom satysfakcji zawodowej.
Author Agnieszka Mościcka-Teske (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Agnieszka Mościcka-Teske,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 0239-9415, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol70
Pages139-153
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishzagrożenia psychospołeczne, stres zawodowy, skutki stresu, zdrowie pracowników, satysfakcja z pracy, zaangażowanie w pracę
DOIDOI:10.21008/j.0239-9415.2016.070.10
URL http://www.zeszyty.fem.put.poznan.pl/numery.php
Languagepl polski
File
Mościcka-Teske A._Zagrożenia_all_2016.pdf 352.31 KB
Score (nominal)10
Citation count*11 (2021-01-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?