"Public lending right" jako narzędzie wspierania twórczości narodowej. Uwagi na tle nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie wynagrodzenia za użyczenie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne

Aleksandra Bagieńska-Masiota

Abstract

Artykuł porusza problematykę wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w 2015 r. instytucji Public Lending Right ( PLR). Instytucja ta wywodząca się z kultury prawnej XIX-wiecznej zachodniej Europy polega na wynagradzaniu twórców z tytułu bezpłatnych użyczeń ich książek dokonywanych w bibliotekach. W artykule omówione zostały podstawowe uregulowania polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie PLR w następujących aspektach: instytucje objęte PLR; podmioty uprawnione do otrzymania wynagrodzenia, sposób obliczenia opłaty z tytułu użyczenia egzemplarzy i jej wysokość; płatnik; zarządzający funduszem
Author Aleksandra Bagieńska-Masiota (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Aleksandra Bagieńska-Masiota,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Journal seriesAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, ISSN 2083-7275, e-ISSN 1644-1885, (B 8 pkt)
Issue year2016
Vol8
No2
Pages60-70
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdozwolony użytek publiczny, Public lending right, opłata za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne, public fair use, public lending rights, fees for lending copies of works by public libraries
URL http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/3355
Languagepl polski
File
Masiota A._Public_all_2016.pdf 2.69 MB
Additional file
Bagieńska-Masiota _Public_full_2016.pdf 378.48 KB
Score (nominal)8
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?