Rola doświadczenia klinicznego w diagnozie zdrowia psychicznego

Ewa Trzebińska , Maja Filipiak

Abstract

There are data showing clinical experience as disadvantageous for the quality of mental health assessment. On the other hand, according to American Psychological Association standards of evidence-based practice in psychology, clinical experience is one of the fundamental factors in professional psychological practice. The paper presents this controversy in the context of relevant psychological knowledge and empirical data. The conclusions are as follows: (1) the valuable input that clinical experience may bring to mental health assessment is intuitive thinking; (2) habitual cognitive errors and mindlessness, which are the possible side effects of long-lasting diagnostic practice, can be reduced by means of careful self-monitoring of the assessment process. A practical self-monitoring procedure is suggested.
Author Ewa Trzebińska (Wydział Psychologii)
Ewa Trzebińska,,
- Wydział Psychologii
, Maja Filipiak (Wydział Psychologii)
Maja Filipiak,,
- Wydział Psychologii
Other language title versionsThe role of clinical experience in mental health assessment
Journal seriesRoczniki Psychologiczne, ISSN 1507-7888, (B 12 pkt)
Issue year2015
Vol18
No1
Pages61-96
Publication size in sheets1.75
Keywords in Polishdiagnoza zdrowia psychicznego, doświadczenie kliniczne
Keywords in Englishmental health assessment, clinical experience
ASJC Classification3200 General Psychology
Abstract in PolishWyniki niektórych badań pokazują negatywny wpływ doświadczenia klinicznego na jakość sta­wianych przez psychologów diagnoz dotyczących zdrowia psychicznego. Z drugiej jednak strony według standardów Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego odnoszących się do praktyki psychologicznej opartej na faktach, doświadczenie kliniczne jest jednym z podstawowych składni­ków profesjonalizmu w zakresie praktyki psychologicznej. Artykuł przedstawia tę kontrowersję w kontekście relewantnej wiedzy psychologicznej i wyników badań. Konkluzje są następujące: (1) wartościowy wkład, jaki w diagnozę zdrowia psychicznego może mieć doświadczenie klinicz­ne, polega na intuicyjnym myśleniu oraz (2) nawykowe błędy poznawcze i tzw. bezrefleksyjność (mindlessness), jakie mogą być skutkiem ubocznym długoletniej praktyki klinicznej, można ogra­niczyć poprzez systematyczny automonitoring procesu diagnozowania. Zaproponowano praktycz­ną procedurę takiego automonitoringu.
URL http://www.kul.pl/volume-18-issue-1-2015,art_57934.html
Languagepl polski , en angielski
File
Trzebinska_Filipiak_PL.pdf 264.54 KB
Additional file
BROWN_IR-ADV5255_16_0107_001-42.pdf 17.86 KB
Score (nominal)12
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.216
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?