Plany edukacyjne i zawodowe uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych a wymiary rozwoju ich tożsamości

Anna Brzezińska , Małgorzata Rękosiewicz , Konrad Piotrowski

Abstract

This study analysed the relationship of educational and vocational plans and dimensions of identity deve-lopment, of students in the last year of upper secondary school. The study was conducted in semester I of 2014/2015. 585 students participated from three types of school: basic vocational schools (n = 74), vocational upper secondary schools (n = 186) and general upper secondary schools (n = 325). Two questionnaires were used in this study: the Dimensions of Identity Development Scale – DIDS/PL and a short questionnaire on educational and vocational plans. The results showed that individuals with no further educational plans had a lower level of ruminative exploration and higher level of commitment making than other students and higher level of identification with commitment than those, who had not made any decision yet. Students who had decided to start a full-time work after graduating secondary school had a lower level of exploration in breadth than students who had not any vocational plans as well as they had a lower level of ruminative exploration and a higher level of identification with commitment than the others. An interaction effect of school type and educational/vocation plans, in the process of identity formation was not observed.
Author Anna Brzezińska
Anna Brzezińska,,
-
, Małgorzata Rękosiewicz
Małgorzata Rękosiewicz,,
-
, Konrad Piotrowski (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Konrad Piotrowski,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Journal seriesEdukacja, ISSN 0239-6858, e-ISSN 2449-8998, (B 12 pkt)
Issue year2016
Vol136
No1
Pages74-88
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishplany edukacyjne, plany zawodowe, późna adolescencja, szkoły ponadgimnazjalne, wymiary rozwoju człowieka
Abstract in PolishArtykuł przedstawia wyniki badania przeprowadzonego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015, dotyczącego planów edukacyjnych i zawodowych uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych i związku tych planów z wymiarami rozwoju tożsamości. W badaniu wzięło udział 585 uczniów trzech rodzajów szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych (klasy 3; n = 74), techników (klasy 4; n = 186) i liceów (klasy 3; n = 325). Do pomiaru wymiarów rozwoju tożsamości zastosowano Skalę wymiarów rozwoju tożsamości DIDS/PL, posłużono się również krótkim kwestionariuszem dotyczącym planów edukacyjnych i zawodowych. Uczniowie nieplanujący dalszej edukacji cechowali się niższym natężeniem eksploracji ruminacyjnej i wyższym poziomem podejmowania zobowiązania niż pozostali oraz wyższym poziomem identyfikacji ze zobowiązaniem niż ci, którzy jeszcze w tej sprawie nie podjęli decyzji. Uczniowie, którzy planowali podjęcie pracy od razu po zakończeniu szkoły ponadgimnazjalnej, cechowali się niższym poziomem eksploracji wszerz niż uczniowie, którzy takich planów nie mieli, a także niższym niż wszyscy pozostali poziomem eksploracji ruminacyjnej i wyższym poziomem identyfikacji ze zobowiązaniem. Nie zaobserwowano efektu interakcji rodzaju szkoły i planów edukacyjno-zawodowych z punktu widzenia natężenia wymiarów rozwoju tożsamości.
URL http://www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/archiwum/72-2016/nr-1-136-2016
Languagepl polski
File
Piotrowski_Plany edukacyjne_2016.pdf 51.42 KB
Score (nominal)12
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?