Stabilność grupy społecznej jako czynnik wpływający na nasilenie wokalizacji 22 kHz u szczurów

Judyta Gulatowska , Paweł Ostaszewski , Maciej Trojan

Abstract

Rats communicate in the range of ultrasounds. Sounds in frequency of 22 kHz are interpreted as alarm signals since they appear as the response to aversive stimuli. The aim of presented study was to find out whether social conditions in which the animals were kept influence on the tendency to vocalize in the situation of stress. Two groups of rats were compared: experimental one – with the non-stable composition of individuals, being the result of regular mixing animals among home-cages and control – stable group in the context of rats living together in home-cages. After the adaptation period, when the social conditions had chance to shape relations among individuals, rats were individually exposed to sound stressor and then the number and duration of USV vocalizations were registered. As the results showed, stability of the group is important. Rats, which had stable relations with others vocalized significantly less than those in non-stable groups. Also the influence of sex was revealed – differences in vocalization level were observed only in males.
Autor Judyta Gulatowska
Judyta Gulatowska
-
, Paweł Ostaszewski (Wydział Psychologii)
Paweł Ostaszewski
- Wydział Psychologii
, Maciej Trojan
Maciej Trojan
-
Inne wersje tytułu Social group stability as a factor influencing 22kHz ultrasound vocalizations in rats
Tytuł czasopisma/seriiPsychologia-Etologia-Genetyka, ISSN 1508-583X, (B 8 pkt)
Rok wydania2015
Tom31
Paginacja23-36
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku angielskimsocial group stability, 22 kHz ultrasound vocalizations, rats
Streszczenie w języku polskimSzczury wykorzystują w komunikacji międzyosobniczej zakres ultradźwięków. Dzwięki o częstotliwości 22 kHz są interpretowane jako sygnały alarmowe, ze względu na to, że wokalizacje w tym zakresie pojawiają się jako reakcja na bodźce awersyjne. Celem prezentowanego badania było stwierdzenie, czy warunki społeczne w jakich żyło zwierzę wpływają na tendencje do wokalizacji w sytuacji stresu. Porównywane były dwie grupy szczurów: eksperymentalna – gdzie skład grupy domowej był niestabilny, ze względu na zmiany zwierząt pomiędzy klatkami oraz kontrolna – składająca się ze szczurów mieszkających w klatkach o stałym składzie osobników. Po okresie adaptacji do warunków, pozwalającym na ukształtowanie się zachowań wynikających z relacji społecznych, szczury indywidualnie poddawane były działaniu stresora dźwiękowego, a następnie, rejestrowana była liczba i czas trwania wokalizacji. Wyniki pokazały, że stałość grupy ma znaczenie. Szczury mające stałe relacje z innymi osobnikami wokalizowały mniej od tych, które przebywały w grupach o ulegającym ciągłym zmianom składzie osobniczym. Na kształtowanie się tej zależności wpływ miała płeć zwierząt – różnice w zakresie nasilenia wokalizacji były obserwowane wyłącznie u samców.
Językpl polski , en angielski
Plik
Gulatowska_Trojan_Ostaszewski_2015.jpg 350.37 KB
Pliki dodatkowe
BROWN_IR-ADV5255_16_0107_001-16.pdf 20.29 KB
Punktacja (całkowita)8
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?