Ostracyzm w miejscu pracy - charakterystyka zjawiska, przegląd wybranych badań nad uwarunkowaniami i konsekwencjami

Kamila Madeja-Bień , Małgorzata Gamian-Wilk

Abstract

The article presents an overview of the previous literature on the phenomenon of social ostracism in the context of the workplace. There were indicated elements differentiating ostracism from other negative behaviors in the workplace such as deviant behavior, aggression, anti-social behavior, dysfunctional, counterproductive or mobbing. Next, the subjective and organizational determinants of the phenomenon are presented. Particular emphasis was placed on describing the negative consequences of the ostracism experience at the individual and organizational level, such as increased negative emotions, lower individual well-being, frustration of basic needs, negative attitude towards colleagues and superiors, feeling lower satisfaction from work, or lower commitment to work. Conclusions suggesting its positive effects were established. In the final remarks, the emphasis was put on suggestions regarding the prevention of ostracism in the workplace and future interventions in this area.
Author Kamila Madeja-Bień
Kamila Madeja-Bień,,
-
, Małgorzata Gamian-Wilk (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Małgorzata Gamian-Wilk,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No512
Pages143-151
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish ostracyzm w miejscu pracy, wykluczenie, konsekwencje wykluczenia
Keywords in Englishostracism in the workplace, exclusion, consequences of exclusion
Abstract in PolishW artykule przedstawiono przegląd dotychczasowej literatury dotyczącej zjawiska ostracyzmu społecznego w kontekście miejsca pracy. Wskazano na elementy różnicujące ostracyzm od innych negatywnych zachowań w miejscu pracy, jak zachowania dewiacyjne, agresja, zachowania antyspołeczne, dysfunkcjonalne, kontrproduktywne lub mobbing. Następnie przedstawiono podmiotowe i organizacyjne uwarunkowania zjawiska. Szczególny nacisk położono na opisanie negatywnych konsekwencji doświadczenia ostracyzmu na poziomie indywidualnym i organizacyjnym, jak wzrost negatywnych emocji, obniżenie dobrostanu jednostki, zablokowanie możliwości realizacji podstawowych potrzeb, negatywne nastawienie do współpracowników i przełożonych, odczuwanie niższej satysfakcji z pracy czy też spadek zaangażowania w pracę. Ustalono wnioski sugerujące jego pozytywne skutki. W końcowych uwagach położono nacisk na sugestie dotyczące zapobiegania ostracyzmowi w miejscu pracy i przyszłych interwencji w tym zakresie.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.512.13
Languagepl polski
File
Ostracyzm w miejscu pracy_tekst.pdf 777.95 KB
Additional file
Ostracyzm w miejscu_oświadczenie.pdf 22.58 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?