Rozłamy socjopolityczne w Polsce: iluzja czy rzeczywistość?

Radosław Markowski , Benjamin Stanley

Abstract

This article addresses the important yet neglected issue of whether the Polish party system has become more structured and consolidated. After twenty-fi ve years of democracy, it would be reasonable to expect such an outcome. To answer the question, we based our analysis on the classic socio-political-cleavage theory of Lipset and Rokkan and the work of those who were infl uenced by them. Our analysis, which makes use of data collected over the last two decades by the Polish National Election Study, shows that it has been possible to discern symptoms of consolidation and the emergence of socio-political cleavages only since 2005. Our conclusions are therefore tentative –we can observe a degree of structuring, but we cannot claim that we have found full cleavages akin to those observed in Western Europe in the second half of the twentieth century.
Author Radosław Markowski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Radosław Markowski,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Benjamin Stanley (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Benjamin Stanley,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesStudia Socjologiczne, ISSN 0039-3371, (B 14 pkt)
Issue year2016
Vol4 (223)
Pages17-40
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishrozłam socjopolityczny; lojalność wyborców; stabilność systemu partyjnego; polityczna reprezentacja; konflikty.
Keywords in Englishsocio-political cleavage; electoral loyalty; stability of the party system; political representation; conflict.
ASJC Classification3312 Sociology and Political Science
Abstract in PolishArtykuł porusza kwestię teoretycznie ważną, ale empirycznie zaniedbaną, a mianowicie czy dostrzegamy strukturyzacje i konsolidacje polskiego systemu partyjnego. Po ćwierćwieczu demokratycznej praktyki oczekiwanie takie jest zasadne. Odpowiedzi na powyższe pytanie poszukujemy wykorzystując klasyków – teorię rozłamów socjopolitycznych Seymoura Lipseta i Steina Rokkana oraz dorobek ich następców. Wykorzystujemy do tego gromadzone przez ostatnie dwie dekady dane Polskiego Generalnego Studium Wyborczego. Nasze analizy wskazują, że dopiero od roku 2005 możemy mówić o symptomach owej konsolidacji i pojawianiu się objawów polityki rozłamów socjopolitycznych. Konkluzja jest jednak ostrożna – dostrzegamy właśnie symptomy takiej strukturyzacji, natomiast nie twierdzimy, że mamy do czynienia z rozłamami pełnymi, z jakimi mieliśmy do czynienia w Europie Zachodniej w połowie, i nieco później, XX wieku.
Languagepl polski
File
R. Markowski, B. Stanley Rozłamy socjopolityczne w Polsce iluzja czy rzeczywistość ART.pdf 404.42 KB
B. Stanley Rozłamy socjopolityczne w Polsce iluzja czy rzeczywistość - oświadczenie.pdf 146.95 KB
R. Markowski, Rozłamy socjopolityczne w Polsce iluzja czy rzeczywistość oświadczenie.pdf 150.01 KB
Score (nominal)15
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.234; WoS Impact Factor: 2012 = 0.024 (2)
Citation count*8 (2021-03-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?