Różnice pomiędzy oceną zachowania dziecka wychowującego się w placówce opiekuńczo-wychowawczej jako instytucji pieczy zastępczej a dziecka wychowywanego w rodzinie

Małgorzata Gamian-Wilk , Kamila Madeja-Bien , Sylwia Domagała-Jędrzejewska

Abstract

Nowadays, when family ties are more and more relaxed, and the relationships between family members are not strong, the value of the context of the family’s origin should not be significant in its assessment. However, many times we hear about unequal and even stigmatizing treatment of people due to this factor. This is not just the case of adults, but also of children. The way of perceiving another human being through such prism can cause long-lasting consequences, resulting even in social exclusion. The text reports the results of research conducted among 130 people (including 30 teachers), whose aim was to check the perception of pupils from care and educational institutions. It was shown that it was only the teachers who stigmatized a child’s behaviour, if it was a charge of the foster care institution, compared to the same behaviour of the child raised in a family.
Author Małgorzata Gamian-Wilk (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Małgorzata Gamian-Wilk,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
, Kamila Madeja-Bien
Kamila Madeja-Bien,,
-
, Sylwia Domagała-Jędrzejewska (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Sylwia Domagała-Jędrzejewska,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
Journal seriesTeraźniejszość – Człowiek – Edukacja, ISSN 1505-8808, (C 10 pkt)
Issue year2018
Vol21
No4
Pages99-112
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polish stygmatyzacja, stereotypy, efekt Rosenthala, efekt Pigmaliona
Keywords in English stigmatization, stereotypes, Rosenthal effect, Pygmalion effect
Abstract in PolishWspółcześnie, kiedy więzy rodzinne są coraz bardziej rozluźniane, a relacje pomiędzy członkami rodzin nie są silne, wartość kontekstu pochodzenia rodzinnego jednostki nie powinna mieć istotnego znaczenia w jej ocenie. Wielokrotnie jednak słyszymy o nierównym a wręcz stygmatyzującym traktowaniu ludzi ze względu na ten czynnik. Dzieje się tak nie tylko w przypadku osób dorosłych, ale także dzieci. Sposób spostrzegania drugiego człowieka przez ten pryzmat może powodować długotrwałe konsekwencje, skutkujące nawet wykluczeniem społecznym. Tekst relacjonuje wyniki badań przeprowadzonych wśród 130 osób (w tym 30 nauczycieli), których celem było sprawdzenie sposobu postrzegania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wykazano, że to jedynie nauczyciele odmiennie (w sposób stygmatyzujący) oceniali zachowanie dziecka, jeśli było ono podopiecznym placówki pieczy zastępczej, w porównaniu z takim samym zachowaniem dziecka wychowywanego w rodzinie.
Languagepl polski
File
Gamian-Wilk_Madej-Bien_Domagała-Jedrzejewska_tekst.pdf 240.67 KB
Additional file
Roznice pomiedzy ocena_oswiadczenie.pdf 22.62 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?