What are you saying when you are talking about…? Procedure for isolating a hidden story in a monologue about the author’s own life

Dariusz Kuncewicz , Dorota Kuncewicz , Ewa Sokołowska , Jolanta Sobkowicz

Abstract

Our article describes and illustrates a procedure for isolating a hidden story from a monologue on an assigned topic. The procedure involves four stages: 1) collecting data and preparing transcripts; 2) identifying out-of-key elements; 3) analysing and interpreting a text by means of linguistic and literary theory devices; 4) formulating a hidden story. In deducing a hidden story from narratively out-of-key elements, the vital part was identifying the rules of speech and analysing the contexts in which they were used in the monologue. The hidden story was reconstructed as a one-level narrative pattern on the basis of information inferred from different contexts of using speech rules, as well as from information explicit in the monologue. Our article also discusses the theoretical and clinical value, and new trends in the research on hidden stories.
Author Dariusz Kuncewicz (Wydział Psychologii)
Dariusz Kuncewicz,,
- Wydział Psychologii
, Dorota Kuncewicz
Dorota Kuncewicz,,
-
, Ewa Sokołowska
Ewa Sokołowska,,
-
, Jolanta Sobkowicz
Jolanta Sobkowicz,,
-
Journal seriesPolish Journal of Applied Psychology, ISSN 1642-1892, (B 6 pkt)
Issue year2015
Vol13
No2
Pages25-46
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishopowieść ukryta; narracje; reguły mówienia
Keywords in Englishhidden story; narrations; rules of speech
Abstract in PolishW artykule opisaliśmy oraz zilustrowaliśmy na przykładzie procedurę wyodrębniania opowieści ukrytych z wypowiedzi monologowych na zadany temat. Procedura obejmowała cztery etapy: 1) zebranie danych i przygotowanie transkrypcji; 2) wyszukanie elementów wyróżniających się narracyjnie; 3) analizę i interpretację tekstu z wykorzystaniem narzędzi lingwistycznych i teoretycznoliterackich; 4) sformułowanie opowieści ukrytej. We wnioskowaniu o opowieści ukrytej na podstawie elementów wyróżniających się narracyjnie kluczową rolę odgrywała identyfikacja reguł mówienia oraz analiza kontekstów ich użycia w monologu. Opowieść ukryta była odtwarzana w postaci jednowątkowego schematu fabularnego na podstawie informacji wywnioskowanych z kontekstów użycia reguł mówienia oraz jawnie zawartych w monologu. W artykule omówiliśmy również teoretyczną i kliniczną wartość oraz dalsze kierunki badań nad opowieściami ukrytymi.
DOIDOI:10.1515/pjap-2015-0028
URL http://www.degruyter.com/view/j/pjap.2015.13.issue-2/pjap-2015-0028/pjap-2015-0028.xml
Languageen angielski
File
pjap-2015-0028-1.pdf 989.97 KB
Additional file
BROWN_IR-ADV5255_16_0107_001-5.pdf 18.84 KB
Score (nominal)8
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?