Public Relations - między samoopisem a autoprezentacją. Badania własne

Karina Stasiuk-Krajewska

Abstract

Text is based on linguistic quantitative methodology and the theory of language representation of the world (JOS). Author presents her own surveys and analysis concerning the presentation and selfdecription contained in text corpus based on websites of polish PR agencies
Author Karina Stasiuk-Krajewska (Filia we Wrocławiu / Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej)
Karina Stasiuk-Krajewska,,
- Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol313
Pages173-186
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishAnaliza kwantytatywno-korpusowa, Językowy obraz świata, Public relations, Samoopis
Keywords in EnglishJOS, Public relations, Quantitative methodology
Abstract in PolishArtykuł stanowi prezentację badań własnych przeprowadzonych za pomocą metodologii kwantytatywno-korpusowych badań nad językiem i komunikacją w oparciu o teorię językowego obrazu świata (JOS). Badany korpus został zbudowany z tekstów zamieszczonych w zakładkach typu „o mnie” na stronach internetowych agencji/firm public relations. Badanie prowadzi do rekonstrukcji samoopisu i autoprezentacji, jakie prezentowane są w tego typu tekstach. Autorka przedstawia frekwencję dominujących leksemów oraz zestawia wyłaniający się stąd sposób definiowania i rozumienia public relations, określania jego granic oraz relacji wobec innych działań wizerunkowych, a także wartości konstytuujących profesjonalną tożsamość branży w Polsce.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_313/14.pdf
Languagepl polski
File
Public_tekst.pdf 289.08 KB
Additional file
Public_oswiadczenie.pdf 338.03 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?