Clinical research Edgara H. Scheina – badanie kultury organizacyjnej między metodyką psychologii, socjologii i antropologii

Agnieszka Jeran , Anita Basińska

Abstract

Jedną z powszechnie przywoływanych w literaturze koncepcji kultury organizacyjnej jest ujęcie E. Scheina, który ujmuje kulturę organizacyjną funkcjonalnie, interpretatywnie i dynamicznie, wskazując na jej złożoność i wielopoziomowość. Schein przedstawił także autorski sposób badania kultury organizacyjnej, który nazwał clinical research (CR). W tekście autorki omówiły podejście CR i wskazały zakres wspólnych rozwiązań metodologicznych między CR a diagnozą psychologiczną, interwencją socjologiczną oraz etnografią. CR z diagnozą psychologiczną łączy poszukiwanie przez organizację wsparcia (u badacza) i wymaganie zaangażowania członków organizacji w badanie. Podobnie jak interwencja socjologiczna A. Touraina CR posługuje się własnymi pojęciami badanych, opiera się na ich refleksyjności i akceptacji konkluzji badania. Analogicznie do etnografii CR każdą organizację traktuje jako odrębny przypadek, zaś badacza uczula na stałe budowanie relacji z badanymi. Wykorzystanie CR w badaniach kultury organizacyjnej jest zatem unikalnym w procedurach badań organizacyjnych przykładem integracji metod badawczych nauk społecznych i humanistycznych.
Author Agnieszka Jeran
Agnieszka Jeran,,
-
, Anita Basińska (Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu)
Anita Basińska,,
- Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
Journal seriesPrzegląd Socjologii Jakościowej, ISSN 1733-8069, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol16
No3
Pages102-119
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishbadania organizacji, clinical research, kultura organizacyjna, E. H. Schein
DOIDOI:10.18778/1733-8069.16.3.07
URL http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.16.3.07
Languagepl polski
File
Clinical research.pdf 460.97 KB
Additional file
osw_Basinska.pdf 36.39 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?