Od skrajności do codzienności: współczesna psychologia ocen moralnych

Michał Parzuchowski , Konrad Bocian , Bogdan Wojciszke

Abstract

Niniejszy artykuł przeglądowy opisuje współczesny dorobek psychologii ocen moralnych. W przeszłości eksperymenty nad ocenami moralnymi najczęściej sprowadzały się do wyobrażania sobie przez uczestników wyjątkowo ekstremalnych i nietypowych dylematów moralnych. W niniejszym artykule dokumentujemy aktualny stan wiedzy na ten temat oraz wyraźną zmianę paradygmatu w tej dziedzinie. Artykuł stawia sobie trzy główne cele: 1) podsumowanie aktualnego stanu badań nad ocenami moralnymi; 2) dyskusja nad abstrakcyjnością oraz skrajnością dotąd badanych dylematów moralnych; 3) dyskusja różnic między teorią podstaw moralności Jonathana Haidta sformułowaną na podstawie wydarzeń skrajnych oraz diadyczną teorią moralności potocznej Kurta Gray'a i Daniela Wegnera sformułowaną na podstawie zdarzeń mniej skrajnych.
Author Michał Parzuchowski (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Michał Parzuchowski,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Konrad Bocian (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Konrad Bocian,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Bogdan Wojciszke (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Bogdan Wojciszke,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2016
Vol11
No39
Pages388-398
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishoceny moralne, dylematy moralne, teoria podstaw moralności, diadyczna teoria moralności potocznej
DOIDOI:10.7366/1896180020163901
URL http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2016_4/MP_4_2016.pdf
Languagepl polski
File
Parzuchowski_Bocian_Wojciszke_PS_4_2016.pdf 171.33 KB
Additional file
From extreme_Bocian_Afiliacja 2016.pdf 337.92 KB
From extreme_Wojciszke_Afiliacja 2016.pdf 14.99 KB
From extreme_Parzuchowski_Afiliacja 2016.pdf 16.79 KB
Score (nominal)13
Citation count*4 (2021-03-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?