Style umierania. Projektowanie i fotografowanie przestrzeni symbolicznej parku Grabiszyńskiego we Wrocławiu

Michał Jakubowicz

Abstract

Substantial part of the article is formed by photographs with captions underneath and an annex which combined create a more detailed context for the photographs. The pictures present Wrocław Grabiszyn Park, located in the area of former German cemetery. The essential theme of the photographs is formed by differences stemming from the relations that occur among the objects of public and sacral art which may be found within the park, as well as places of rest, leisure, sport, fun and vivid nature. The space of this park is presented in the annex as a reflection of “apparatus”-a public apparatus, whose mechanisms of daily life and nature symbolism enable observation of some unique images characterizing the above space, being the subject of the art project subPark, but also becoming independent within the social-cultural meta-narration concerning the so called styles, that is methods of assimilation by inhabitants of Wrocław of death of something ‘alien’, ‘foreign’.
Autor Michał Jakubowicz (Filia we Wrocławiu / Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej)
Michał Jakubowicz
- Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
Inne wersje tytułuStyles of dying. Designing and photographing the symbolic space of Grabiszyński Park in Wrocław
Paginacja269-301
Książka Wszołek Mariusz, Grech Michał, Siemes Annette (red.): Projektowanie komunikacji vol. 1, Projektowanie komunikacji, 2018, Wydawnictwo Libron, ISBN 978-83-65705-64-8, 319 s.
Słowa kluczowe w języku polskimfotografia, communication design, przestrzeń symboliczna, przestrzeń komunikacyjna
Słowa kluczowe w języku angielskimphotography, communication design, symbolic space, communication space
Streszczenie w języku polskimZasadnicza treść artykułu stanowią zdjęcia uzupełnione podpisami oraz aneksem tworzącymi dla obrazów bardziej szczegółowy kontekst. Zdjęcia przedstawiają wrocławski park Grabiszyński, zlokalizowany na terenie byłego niemieckiego cmentarza. Tematem obrazów są różnice wynikające z relacji występujących na terenie parku obiektów sztuki publicznej i sakralnej, miejsc wypoczynku, rekreacji, sportu, zabawy oraz bujnej przyrody. Przestrzeń parku przedstawiona jest w aneksie jako przejaw „apparatusa” – aparatu publicznego, którego mechanizmy symbolizacji codzienności i natury umożliwiają obserwacje specyficznych obrazów charakterystycznych przywołanej przestrzeni, będących tematem projektu artystycznego subPark, ale tez usamodzielniajacych się w społeczno-kulturowa metanarrację dotyczącą tzw. styli umierania, tj. sposobów asymilacji przez mieszkańców Wrocławia śmierci „innego”, „obcego”.
Językpl polski
Plik
Style umierania_tekst.pdf 8.82 MB
Pliki dodatkowe
Style umierania_oświadczenie.pdf 306.63 KB
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjipublisherList
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?