Mobilne pokolenie wyboru? Migracje międzynarodowe a płeć i role rodzinne wśród Milenialsek

Dominika Winogrodzka , Paulina Pustułka , Marta Buler

Abstract

Chociaż migracje Polek cieszyły się dużym zainteresowaniem naukowym, szczyt rozwoju badań genderowych dotyczących wyjazdów zagranicznych objął przede wszystkim doświadczenia kobiet migrujących w latach 80. i 90. XX w., aż do pierwszego pięciolecia poakcesyjnego (2004–2009). Soczewka pokoleniowa oznacza, że badanymi były przede wszystkim migrujące Polki z pokoleń baby-boomers i X. Dekadę później migracje kształtują biografie Milenialsek, jednak wyróżniające je doświadczenia mobilności nie są szczegółowo eksplorowane poza kontekstem rynku pracy. Opierając się na materiale empirycznym z projektu „Paczki przyjaciół i migracje” (2016–2020), w artykule analizujemy wzory migracyjne wykształconych Polek z pokolenia Y. Pokazujemy decyzje mobilnościowe Milenialsek oraz śledzimy relacje między płcią a rolami społecznymi w życiu osobistym i rodzinnym młodych kobiet. Wskazujemy na nowe wzory migracji „mobilnego pokolenia wyboru”, a także stwierdzamy, że o ile pewne relacje i role rodzinne Milenialsek uległy transformacji, o tyle sprzężenie mobilności z macierzyństwem zdaje się mniej podatne na międzypokole- niową zmianę.
Autor Dominika Winogrodzka (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie)
Dominika Winogrodzka
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
, Paulina Pustułka (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Paulina Pustułka
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Marta Buler (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie)
Marta Buler
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
Tytuł czasopisma/seriiStudia Migracyjne - Przegląd Polonijny, [Migration Studies - Review of Polish Diaspora], ISSN 0137-303X, e-ISSN 2081-4488, (N/A 40 pkt)
Rok wydania2019
Tom174
Nr4
Paginacja139-164
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.25
Słowa kluczowe w języku polskimmigracje kobiet, mobilność, pokolenia, Milenialsi, role rodzinne
DOIDOI:10.4467/25444972SMPP.19.043.11357
URL http://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/
Językpl polski
Plik
Mobilne pokolenie wyboru.pdf 352.81 KB
oświadczenie_Winogrodzka, mobilne...pdf 491.7 KB
Mobilne pokolenie wyboru osw P_Pustulka.pdf 189.11 KB
Mobilne Buler osw.pdf 33.79 KB
Punktacja (całkowita)40
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?