RELACJE MIĘDZY PRZEŁOŻONYM A PODWŁADNYM W CHINACH — ANALIZA WYPOWIEDZI CHIŃSKICH PRACOWNIKÓW W ŚWIETLE PSYCHOLOGII ORGANIZACJI

Joanna Grzybek , Karolina Mazurowska

Abstract

The article presents the perspective of Chinese employees on relationships between supervisors and subordinates in the context of changes in the local work setting. It was investigated whether, within the scope of several years between the Globe research in China and qualitative research presented in the article, differences in attitudes of Chinese employees towards greater assertiveness, independence at work and lower hierarchy may be observed. In order to further our understanding of the changing nature of supervisor-subordinate attitudes, this article examines data obtained from in-depth interviews conducted among Chinese managers in local or/and multinational companies in Mainland China. Critical incidents describing misunderstandings in work setting were collected, transcribed and coded with support of N-Vivo software. Results of the study present attributions of subordinate and supervisor described by respondents in critical incidents and show how employees perceive each other. Authors describe the pattern for establishing relationships with co-workers in the business work setting in China and characteristics of their cooperation
Autor Joanna Grzybek
Joanna Grzybek
-
, Karolina Mazurowska (Wydział Psychologii)
Karolina Mazurowska
- Wydział Psychologii
Inne wersje tytułuRELATIONSHIPS BETWEEN SUPERVISORS AND SUBORDINATES IN CHINA: ANALYSIS OF THE UTTERANCES OF CHINESE WORKERS IN THE LIGHT OF ORGANIZATION PSYCHOLOGY
Tytuł czasopisma/seriiRoczniki humanistyczne, ISSN 0035-7707, (B 15 pkt)
Rok wydania2018
Tom66
Nr9
Paginacja33-53
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1
Słowa kluczowe w języku polskimpsychologia organizacji; relacje w środowisku pracy; hierarchia przełożony– podwładny; badania jakościowe
Słowa kluczowe w języku angielskim organizational psychology; relationships in working environment in business setting in China; supervisor-subordinate hierarchy; qualitative research
Streszczenie w języku polskimW artykule opisano specyfikę relacji między przełożonym a podwładnym na tle zmian w postrzeganiu postaw chińskich pracowników przez badaczy psychologii organizacji. Sprawdzono, czy w odstępie niecałych dziesięciu lat od badań GLOBE z 2004 r. do badań przeprowadzonych przez jedną z autorek w 2010 i 2011 r. można odnotować różnicę w postawach chińskich pracowników. Ustalono, jakie atrybucje dotyczące zachowania podwładnego i przełożonego opisanych w incydencie krytycznym ujawniają osoby badane oraz jak pracownicy wzajemnie się postrzegają. Opisano, jak wygląda nawiązywanie relacji ze współpracownikami i jakie relacje cechują ich współpracę
Językpl polski
Plik
Relacje miedzy przelozonym a podwladnym w Chinach.pdf 511.45 KB
Pliki dodatkowe
Oswiadczenie_K.Mazurowska_Relacje miedzy przelozonym.pdf 17.42 KB
Punktacja (całkowita)15
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?