Mediacja szansą na ocalenie małżeństwa? Studium prawa rzymskiego, kanonicznego i cywilnego

Bronisław Sitek

Abstract

Powszechnie przyjmuje się, że małżeństwo jest instytucją prawa naturalnego. Jego forma jest jednak efektem zmian kulturowych wynikających z religii, klimatu czy też stopnia rozwoju cywilizacyjnego. Od czasów rzymskich wraz z chrześcijaństwem przyjmuje się, że małżeństwo jest to związek mężczyzny i kobiety. Małżeństwo pojmowane jest jako podstawowa komórka społeczna, stanowiąca o kondycji samego społeczeństwa. Stąd też ustawodawca podejmuje różnego rodzaju działania zmierzające do wspomożenia czy ratowania związku małżeńskiego. Jednym z instrumentów pozwalających na ratowanie małżeństwa jest mediacja. Celem tej instytucji jest jednak nie tylko ratowanie małżeństwa, ale w razie niemożliwości osiągnięcia tego celu również humanitarne zakończenie jego rozwiązanie, z uwzględnieniem dobra dzieci.
Autor Bronisław Sitek (Wydział Prawa)
Bronisław Sitek
- Wydział Prawa
Tytuł czasopisma/seriiJournal of Modern Science, ISSN 1734-2031, (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Tom32
Nr1
Paginacja113-131
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.9
Słowa kluczowe w języku polskimmałżeństwo, prawo rodzinne, małżeństwo w prawie rzymskim, kanoniczna koncepcja małżeństwa, pomoc małżeństwu, mediacja małżeńska
URL https://www.jomswsge.com/Mediacja-szansa-na-ocalenie-malzenstwa-nStudium-prawa-rzymskiego-kanonicznego-ni,79993,0,1.html
Językpl polski
Plik
Mediacja szansa na.pdf 330.37 KB
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*1 (2021-04-07)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?