Kto kształtuje polską politykę – o aktywności i nieaktywności wyborczej Polaków

Mikołaj Cześnik , Igor Lyubashenko

Abstract

This article presents a comparison of three groups of citizens, which we have defi ned as ‘winners’ (those who voted for the parties forming the government), ‘losers’ (those who voted for the parties becoming the opposition) and ‘the absent’ (citizens who abstained from voting). Our goal is to answer the question of how these groups are similar in regard to ideological beliefs, preferences for specific sectoral policies, and socio-demographic characteristics. The results of our study are presented dynamically. The analyses are based on Polish General Election Study data (study editions of the years 1997, 2001, 2005, 2007, 2011, 2015). According to our fi ndings, the views, values, beliefs, and preferences of non-voters are sometimes surprisingly consistent with the views of the citizens who did vote. This means that non-voters have been represented in Parliament by either the governing parties or the opposition parties. Hence, we argue that non-voters do not hold a position on the periphery of Polish politics. We also do not observe any trends demonstrating the increasing marginalisation of non-voting citizens in the Polish parliament.
Author Mikołaj Cześnik (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Mikołaj Cześnik,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Igor Lyubashenko (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Igor Lyubashenko,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesStudia Socjologiczne, ISSN 0039-3371, (B 14 pkt)
Issue year2016
No4 (223)
Pages41-68
Publication size in sheets1.35
Keywords in Polish orientacje lewicowo-prawicowe; zachowania wyborcze; pozycje ideologiczne partii; kwestie polityczne; wskazówki partyjne
Keywords in Englishelectoral participation; voting behaviour; abstention; electoral preferences; representation; Poland
ASJC Classification3312 Sociology and Political Science
Abstract in PolishArtykuł przedstawia porównanie trzech grup obywateli, określonych przez nas jako „wygrani” (oddający głos na partie, które w wyniku głosowania tworzą rządy), „przegrani” (oddający głos na partie znajdujące się w opozycji lub niedostające się do parlamentu) oraz „nieobecni” (nieuczestniczący w głosowaniu). Naszym celem jest odpowiedź na pytanie, na ile grupy te są do siebie podobne pod względem preferen- cji i przekonań ideologicznych, stosunku do konkretnych polityk sektorowych oraz pod względem cech socjodemografi cznych. Relacje te zostały przedstawione w ujęciu dynamicznym. Analiza została oparta na danych Polskiego Generalnego Studium Wy- borczego (edycje badania z lat 1997, 2001, 2005, 2007, 2011, 2015). Przeprowadzona analiza pozwala twierdzić, że poglądy, wartości, przekonania i preferencje niegłosu- jących bywają zaskakująco zbieżne z poglądami obywateli, którzy oddali swój głos, a przez to nawiązali więź reprezentacji czy to z partiami zwycięskimi, czy też z partiami opozycyjnymi. Oznacza to z kolei, że nieobecni nie stanowią grupy przebywającej niejako na peryferiach polskiej polityki. Ponadto nie zaobserwowano żadnej tendencji świadczącej o wzrastającej marginalizacji niegłosujących obywateli.
Languagepl polski
File
M. Cześnik, I. Lyubashenko Kto kształtuje polską politykę – o aktywności i nieaktywności wyborczej Polaków - ART.pdf 427.56 KB
I. Lyubashenko Kto kształtuje polską politykę – o aktywności i nieaktywności wyborczej Polaków - oświadczenie.pdf 154.98 KB
M. Cześnik Kto kształtuje polską politykę – o aktywności i nieaktywności wyborczej Polaków - oświadczenie.pdf 157.18 KB
Score (nominal)15
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.234; WoS Impact Factor: 2012 = 0.024 (2)
Citation count*4 (2021-02-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?