Wynalezienie poszerzonego pola kultury

Mirosław Filiciak

Abstract

Technological changes, culturalisation of the new realms of social activity, and revalorization of the common life by the social researchers led to the enlargement of the field of culture. Additionally, during the last decade within Polish cultural policy the shift of focus had occurred, from the focus on high-brow culture, as its most legitimate form, toward anthropological vision of culture, often associated with the tool for resolving the social problems. However, despite the inclusiveness of this change, those processes have resulted in new tensions, generated within the culture field but also because it remained within the struggle for limited resources, financial among others. In the article the authors present the origins of the broader field of culture concept and its implications for the research. Using Pierre Bourdieu’s theory of social fields, the relations between culture, economy and politics are drawn. Authors suggest that the career of the anthropological turn – as they call the invention of the enlarged field risks of becoming a cultural populism
Author Mirosław Filiciak (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Mirosław Filiciak,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesKultura i rozwój, ISSN 2450-212X, (0 pkt)
Issue year2017
No1 (2)
Pages8-31
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishposzerzone pole kultury, kulturalizacja, konflikt, teoria pól, polityka kulturalna, populizm kulturowy
Keywords in Englishenlarging field of culture, culturalisation, conflict, social fields theory, cultural policy, cultural populism
Abstract in PolishPrzemiany technologiczne, kulturalizacja kolejnych sfer życia z jednej strony, nowe formy ekonomizacji i upolitycznienia kultury z drugiej, ale i dowartościowanie codzienności przez badaczy społecznych sprawiły, że pole kultury uległo poszerzeniu. W ciągu ostatniej dekady w polskiej polityce kulturalnej również dało się zauważyć przesunięcie akcentów – z koncentracji na kulturze wysokiej w kierunku antropologicznej wizji kultury, postrzeganej przede wszystkim jako narzędzie rozwiązywania problemów społecznych, zacierania dystynkcji dzięki uznaniu tych praktyk kulturowych, które były na marginesie. Pomimo inkluzywnego charakteru tej zmiany, wspomniane procesy wytworzyły nowe napięcia, bo przecież kultura to również obszar rywalizacji o ograniczone zasoby, także finansowe. W artykule przedstawiona zostaje geneza poszerzenia pola kultury i jego implikacje badawcze. Dzięki refleksji nad teorią pól zarysowane zostają relacje kultury z gospodarką i polityką. Na podstawie tej analizy sformułowane zostają uwagi związane z refleksją nad poszerzeniem pola kultury, które zniwelować mają ryzyko popadania przez użytkowników tej koncepcji w kulturowy populizm
DOIDOI:10.7366/KIR.2017.1.2.01
Languagepl polski
File
M. Filiciak Wynalezienie - ART.pdf 145.93 KB
M. Filiciak Wynalezienie - oswiadczenie.pdf 3.82 MB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2021-02-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?