Z rozważań psychologa o myśleniu historycznym

Maciej Dymkowski

Abstract

The paper includes psychologist considerations about particular traits of historical thinking, especially about the role of lay psychology and lay philosophy of history in perception of history by historians. The problem of infl uence of the historian mentality on his thinking and creation of narrative is drafted. Author considers why historians often avoid the references to the achievements of contemporary scientifi c psychology
Author Maciej Dymkowski (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Maciej Dymkowski,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Other language title versionsConsiderations of psychologist about historical thinking
Journal seriesHistoryka. Studia Metodologiczne, ISSN 0073-277X, (B 13 pkt)
Issue year2013
VolXLIII
Pages5-17
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polish myślenie historyczne, potoczna psychologia, potoczna historiozofia, mentalność badacza
Keywords in Englishhistorical thinking, lay psychology, lay philosophy of history, mentality of historian
Abstract in PolishMyślenie historyczne operuje odniesionymi do ludzkich dziejów obrazami i spostrzeżeniami, przede wszystkim jednak pojęciami. Jest silnie zakotwiczone w języku, ograniczone kategoriami „nacechowanymi” kulturowo. Składa się nań rozwiązywanie problemów typowych dla historiografi i, które szeroko wykorzystuje przydatne jej metafory. Z powodu niezbywalnych właściwości myślenia „jako takiego”, ale też ze względu na specyfi kę swojego odniesienia przedmiotowego, podlega rozmaitym skrzywieniom i deformacjom
URL http://skpzk.czasopisma.pan.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=183
Languagepl polski , en angielski
File
M.Dymkowski_Historyka_Z rozwazan psychologa.pdf 1.11 MB
Additional file
M.Dymkowski_Historyka_Studia_Psychologists Considerations.pdf 1.03 MB
Score (nominal)13
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?