Religia katolicka a zachowania suicydalne w Polsce

Aleksandra Kielan , Katarzyna Bąbik , Ilona Cieślak , Paula Dobaczewska

Abstract

Wprowadzenie Religia, w której wychowuje się człowiek ma wpływ na kształtowanie się jego tożsamości, która jest silnie związana z powstawaniem pozytywnych wzorów zdrowia psychicznego. Jedną z konsekwencji zachwiania tych wzorców może być podjęcie próby odebrania sobie życia. Cel pracy Niniejsza praca miała na celu dokonanie przeglądu literatury naukowej w zakresie: 1. Mechanizmów kształtowania się tożsamości człowieka ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości religijnej. 2. Stanowiska Kościoła katolickiego wobec zjawiska samobójstwa. 3. Wpływu religii katolickiej na zachowania samobójcze. Skrócony opis stanu wiedzy Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia, ponad 800 tys. Ludzi corocznie popełnia samobójstwo, a zdecydowanie większa liczba próbuje odebrać sobie życie. Kościół katolicki traktuje samobójstwo jako ciężkie naruszenie piątego przykazania Dekalogu. Zjawisko samobójstwa jest potępiane w religii katolickiej, jednak nie potępia się samych samobójców. Według Kościoła katolickiego osoba, która próbuje odebrać sobie życie, jest niepoczytalna, a sam akt samobójstwa uważa się za nienaturalny, ponieważ stoi on w sprzeczności z naturalnym dążeniem człowieka do życia. Religijność może zmniejszać ryzyko podjęcia zachowań samobójczych. Podsumowanie Kościół pełni ważną rolę zarówno w prewencji, jak i postwencji zachowań samobójczych. Należy zastanowić się nad rolą Kościoła w niesieniu pomocy osobom z tendencjami samobójczymi oraz nad najbardziej efektywnym wykorzystaniem potencjału religii katolickiej do zapobiegania zachowaniom autodestrukcyjnym.
Author Aleksandra Kielan
Aleksandra Kielan,,
-
, Katarzyna Bąbik (Wydział Psychologii)
Katarzyna Bąbik,,
- Wydział Psychologii
, Ilona Cieślak
Ilona Cieślak,,
-
, Paula Dobaczewska
Paula Dobaczewska,,
-
Journal seriesMedycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, ISSN 2083-4543, e-ISSN 2084-4905, (B 6 pkt)
Issue year2017
Vol23
No2
Pages158-164
Publication size in sheets0.5
DOIDOI:10.26444/monz/74271
URL http://dx.doi.org/10.26444/monz/74271
Languagepl polski
File
Religiakatolickaa.pdf 555.98 KB
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 15-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?